Hiserk


Nucleus Pharmaceuticals | Hiserk (Medication)


Desc:

Ang Hiserk ay naglalaman ng aktibong sangkap na tinatawag na betahistine dihydrochloride. Ang Betahistine ay isang sintetiko at isang orally-active na analogue ng histamine. Ang hiserk ay ginagamit na lunas sa Meniere’s disease at mga sintomas na gaya ng Meniere na nagpapakita ng matinding pag-atake ng vertigo, tinnitus at patuluyang pagkawala ng pandinig, na sinasamahan ng pagduduwal at pagsusuka. Inumin ang gamot na ito na may kasamang isang baso ng tubig. Ang pangmatagalang gamutan gamit ang gamot na ito ay nirerekomenda. ...

Side Effect:

Gaya ng karaniwang mga epekto nito gaya ng ibang mga gamot, ang hiserk ay maaaring magdala ng matinding mga side effect gaya ng:allergic reaction—pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila o mukha, o hives; pananakit ng ulo, mababang lebel ng gastric, pagduduwal, masamang timpla ng sikmura, pagsusuka, diarrhea at stomach cramping, walang ganang kumain na nagdadala ng pagbaba ng timbang. Kung mapansin mo ang alinman sa mga ito, o ang anumang mga kakaibang sintomas na nagtatagal o lumalala, humanap kaagad ng medikal na tulong. ...

Precaution:

bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung meron kang anumang allergy, o kung ikaw ay gumagamit ng ibang mga gamot at kung ikaw ay nagkaroon na ng mga sumusunod na mga kondisyon:peptic ulcers, tumor sa adrenal gland, gaya ng pheochoromocytoma, o bronchial asthma, o anumang mga sakit. Hindi rekomendado na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso galing sa iyong doktor. ...