Innovar


Janssen Pharmaceutica | Innovar (Medication)


Desc:

Ang Innovar ay mayroong laman na mga aktibong sangkap ng droperidol at fentanyl citrate. Ang gamot na ito ay ginagamit laban sa nakakahawang sakit sa baga. ...

Side Effect:

May kaakibat na epekto sa katawan ang gamot na ito. Kasama dito ang bradycardia, banayad hanggang katamtaman na hypotension, tachycardia, pag-aantok, pagduduwal, pagsusuka, postoperative antok; paghinga depression; cardiac arrhythmia, orthostatic hypotension, hypertension; pagkalito, pagkalumbay sa CNS, mga reaksyon ng extrapyramidal; spasm; malabong paningin; hirap sa paghinga. Kabilang sa sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ay kinabibilangan ng:pantal, pangangati, pamamaga, problema sa paghinga. Tumawag sa iyong doktor kung mayroon man sa mga ito na nagpatuloy o lumala. ...

Precaution:

Pinapayuhan ang gagamit ng medikasyon na maging tapat sa paglahad sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi at nararamdaman tulad ng sakit sa bato, sakit sa atay, sakit sa puso (hal. , Matagal na QTc interval), mga alerdyi. Mag-ingat sa pagmamaneho o pagsasagawa ng mga gawain na nangangailangan ng pagkaalerto dahil ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok. Ito ay hindi ligtas gamitin ng mga buntis o nagpapasuso. Humingi muna ng payo sa iyong doktor. ...