Isocom


Nutripharm Laboratories | Isocom (Medication)


Desc:

Ang Isocom ay isang kumbinasyong gamot na ginagamit upang mapawi ang pag-igting at pagsakit ng sobrang sakit ng ulo. Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig na mayroon o walang pagkain ayon sa direksyon ng iyong doktor. Para sa tensyong sakit ng ulo, inumin bawat 4 na oras kung kinakailangan o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Huwag gumamit ng higit sa 8 kapsula sa loob ng 24 na oras. Para sa sobrang sakit ng ulo, inumin agad sa unang senyales ng sakit ng ulo ayon sa direksyon ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang pagkahilo, pagkaantok, at pagduwal ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ay nagaganap: madaling pagpapasa /hal. , Lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan), mga pagbabago sa kaisipan / kalooban, mabilis / hindi regular na tibok ng puso. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ay maaaring kasama: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon ka: isang tiyak na sakit sa mata (glawkoma) at kung ikaw ay may alerdyi sa acetaminophen, isometheptene, o dichloralphenazone; o sa chloral hydrate; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...