Leritine


Merck & Co. | Leritine (Medication)


Desc:

Ang leritine/anileridine ay kapaki-pakinabang sa tulong ng anesthesia at postoperatively. Iniulat ang satisfactory preoperative na paggamit nito. Para sa ginhawang dulot sa katamtaman hanggang sa matinding pananakit (hal. , angina pectoris, renal colic, biliary colic, at sakit na nauugnay sa extensive burns, fractures, at carcinoma). Sa paggamit ng analgesic na ito, ang mga pasyente ay madalas na nag-re-relax at natutulog sa pagitan ng labor pains. Kaya naman ilang antas ng amnesia ang maaaring kunin. Sa acute congestive heart failure para sa pahinga at kaluwagan ng pangamba. Sa oral surgery para sa ginhawa mula sa sakit kasama na ang exodontia. ...

Side Effect:

Ang pagkahilo, pagpapawis, mainit na pakiramdam, tuyong bibig, hirap sa paningin, pangangati, euphoria, pagkabalisa, nerbiyos at excitement ay naiulat. Ang pagkahilo at pagsusuka ay nangyayari paminsan-minsan, at ang paminsan-minsang bahagyang hypotension at bradycardia ay maaaring mapansin. ...

Precaution:

Ang leritine/anileridine ay dapat ibigay nang maingat sa mga pasyente na nasa estado ng pagkabigla, dahil ang depressant na epekto sa paghinga ay maaaring umepekto nang hindi direkta na higit na napabababa ang circulating blood volume, cardiac output, at presyon ng dugo. Ang respiratory depression ay madalas na nangyayari sa mga matatanda, at mahihinang mga pasyente at sa mga may kondisyon kabilang na nag hypoxia o hypercapnia na kahit na ang katamtamang therapeutic doses ay maaaring mapanganib na mabawasan ang bentilasyon ng pulmonary. Ang respiratory depression at, sa isang mas mababang antas, ang circulatory depression ang mga pangunahing hazards sa paggamit ng analgesic. Ang anileridine ay hindi dapat gamitin sa mga pasyenteng 12 taong gulang pababa dahil limitado ang clinical experience sa pangkat ng edad na ito. Ang espesyal na pag-iingat ang dapat sundin kapag ginagamit ang anileridine kasama ang iba pang opioids, sedatives, ilang phenothiazines o anesthetics, dahil ang agents na ito ay maaaring mapataas ang respiratory and circulatory depression. ...