Levbid


Schwarz Pharma | Levbid (Medication)


Desc:

Ang Levbid ay epektibo bilang kaakibat na therapy sa paggamot ng peptic ulcer. Maaari din itong magamit upang makontrol ang gastric secretion, visceral spasm at hypermotility in spastic colitis, spastic bladder, cystitis, pylorospasm, at mga kaugnay na abdominal cramps. Maaaring magamit sa mga sakit sa maayos na paggana ng bituka, mabawasan ang mga sintomas na nakikita sa magagaang kaso ng disenteriya, divertikulitis, at acute enterocolitis. Ginagamit din bilang kaakibat na therapy sa paggamot irritable bowel syndrome (irritable colon, spastic colon, mucous colitis) at functional gastrointestinal disorders. Ginamit din bilang adjunctive therapy sa paggamot ng neurogenic bladder at neurogenic bowel disturbances (kabilang ang splenic flexure syndrome at neurogenic colon). Ang Levbid ay ibinibigay kasama ang morphine o iba pang mga narcotics sa paglunas sa sintomas ng biliary at renal colic; bilang isang drying agent sa pagpapaginhawa ng mga sintomas ng acute rhinitis; upang mabawasan ang tigas at panginginig at upang makontrol ang nauugnay na na sintomas ng sialorrhea at hyperhidrosis sa therapy ng parkinsonism. Maaaring magamit sa panggagamot ng pagkalason sa mga anticholinesterase agent. ...

Side Effect:

Maaaring kasama sa hindi kanais-nais na side-effect ang pagkatuyo ng bibig; pag-aalangan at pagpapanatili sa pag- ihi; malabong paningin; tachycardia; palpitations; mydriasis; pagtaas ng ocular tension; pagkawala ng lasa; sakit ng ulo; kaba; pag-aantok; kahinaan; pagkapagod; pagkahilo; hirap sa pagtulog; pagduduwal; pagsusuka; pagka-baog; paninigas ng dumi; pakiramdam na parang maraming laman ang sikmura; sakit sa tiyan; pagtatae; mga allergic reactions o kakaibang reaksyon sa droga; urticaria at iba pang sintomas sa balat; ataxia; kaguluhan sa pagsasalita; ilang antas ng pagkalito sa kaisipan at/o kaguluhan (lalo na sa mga may edad na); panandaliang pagkawala ng memorya; guni-guni; at pagbaba ng dalas sa pagpapawis. ...

Precaution:

Huwag kumuha ng Levbid / hyoscyamine kung ikaw ay allergic dito, o kung mayroon kang: sakit sa bato; panlalaki ng prostate o mga problema sa pag-ihi; pagbara sa bituka; matinding ulcerative colitis, o nakakalason na megacolon; glaucoma; o myasthenia gravis. Upang matiyak na ligtas kang makakagamit ng hyoscyamine, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa iba pang mga kundisyon na ito: sakit sa puso, congestive heart failure; sakit sa ritmo sa puso; mataas na presyon ng dugo; overactive na thyroid; o hiatal hernia na may GERD (gastroesophageal reflux disease). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...