Levsinex


Schwarz Pharma | Levsinex (Medication)


Desc:

Ang Levsinex/hyoscyamine ay isang antispasmodic na gamot na ibinibigay upang matulungan ang paglunas sa iba't ibang mga karamdaman sa tiyan, bituka, at sakit sa urinary tract na may kasamang cramps, colic, o iba pang masakit na paninigas ng kalamnan. Maaari din itong magamit upang matuyo ang sipuning ilong o upang matuyo ang labis na paglabas ng secretion bago ibigay ang anesthesia. Kasama ang morphine o iba pang mga narkotiko, ang Levsinex ay inirereseta para sa sakit ng mga gallstones o kidney stones. Para sa pamamaga ng pancreas, ang Levsinex ay maaaring magamit upang makatulong na makontrol ang labis na secretion at mabawasan ang sakit. Ang Levsinex ay maaari ding gamitin sa sakit na Parkinson upang makatulong na mabawasan ang tigas ng kalamnan at panginginig at upang makatulong na makontrol ang drooling at labis na pagpapawis. Minsan ang Levsinex ay inirereseta sa panggagamot ng peptic ulcer. Nagbibigay din ang mga doktor ng Levsinex bilang bahagi ng paghahanda para sa ilang mga diagnostic X-ray. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng Levsinex at kaagad tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga seryosong epekto na ito: pagtatae; pagkalito, guni-guni; hindi pangkaraniwang mga saloobin o pag-uugali; mabilis, pagdadabog, o hindi pantay na tibok ng puso; pantal o pamumula (init, pamumula, o pangit na pakiramdam); o sakit ng mata. Maaaring kasama ang hindi gaanong seryosong mga epekto: paghihilo, pagkahilo, pakiramdam ng nerbiyos; malabong paningin, sakit ng ulo; mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog); pagduwal, pagsusuka, pamamaga, heartburn, o paninigas ng dumi mga pagbabago sa panlasa; mga problema sa pag-ihi; nabawasan ang pagpapawis; tuyong bibig; o kawalan ng lakas, pagkawala ng interes sa sex, o problema sa pagkakaroon ng orgasm. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong allergic reaction tulad ng: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Huwag kumuha ng Levsinex kung allergic ka sa hyoscyamine o kung mayroon kang sakit sa bato, pantog o pagbabara ng bituka, matinding ulcerative colitis, nakakalason na megacolon, glaucoma, o myasthenia gravis. Bago kumuha ng Levsinex, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa puso, congestive heart failure, sakit sa ritmo sa puso, mataas na presyon ng dugo, sobrang aktibo na thyroid, o hiatal hernia na may gastroesophageal reflux disease. Iwasang kumuha ng mga antacid kasabay ng Levsinex. Ang Antacids ay maaaring gawing mas mahirap para sa iyong katawan na sipsipin ang hyoscyamine. Maaaring mapinsala ng Levsinex ang iyong pag-iisip o reaksyon. Mag-ingat kung magmaneho ka o gumawa ng anumang bagay na nangangailangan na alerto ka. Ang pag-inom ng alak ay maaaring makadagdag sa antok at pagkahilo habang umiinom ka ng gamot na ito. Iwasan ang sobrang uminit o maubusan ng tubig sa panahon ng pag-eehersisyo at sa mainit na panahon. Maaaring bawasan ng Levsinex ang pagpapawis at maaari kang maging mas madaling kapitan ng heat stroke. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...