Lexam


Aspen | Lexam (Medication)


Desc:

Pangunahing ginagamit ang lexam/escitalopram para sa paggamot ng pangunahing depresyon at pangkalahatang pagkabalisa sa mga matatanda. Mayroong ilang katibayan na pumapabor sa paggamit ng lexam/escitalopram kaysa sa mga antidepressants na citalopram at fluoxetine sa unang dalawang linggo ng pangunahing depresyon. Ito ay isang antidepressant na kabilang sa klase ng gamot na tinatawag na selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Ginagamit ang gamot na ito sa mga may matatanda at bata na higit sa 12 taong gulang na mayroong pangunahing depressive disorder at pangkalahatan na pagkabalisa sa pagkabalisa. ...

Side Effect:

Inilahad ng isang ulat ang isang kaso kung saan ang isang pasyente ay nag-iisip magpakamatay pagkatapos gumamit ng escitalopram, at ito ay nawala matapos ang itigil ang paggamot. Ang side-effect profile ng escitalopram ay pareho kagaya ng iba pang mga SSRI. Maaaring makatulong ang escitalopram na mabawasan ang timbang ng mga taoing may kaso ng binge eating (labis na pagkakain) na nauugnay sa obesity (labis pagtaba). Kailangang mag-ingat kung gumagamit ng gamot sa ubo na naglalaman ng dextromethorphan (DXM) dahil napaulat din na maaaring magresulta ito sa serotonin syndrome, pinsala sa atay, at iba pang mga negatibong epekto. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong allergic reaction tulad ng: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung allergic ka sa anumang gamot, pagkain, tina o preservatives. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang mga sumusunod na kondisyong medikal: sakit sa puso; epilepsy o atake; sakit sa atay; sakit sa bato; diabetes; manic depression (bipolar disorder); mga karamdamang nauugnay sa pagdurugo. Ipaalam sa iyong doktor kung kumukuha ka ng anumang iba pang mga gamot, kabilang ang mga gamot na nabibili ng walang reseta sa mga botika, supermarket o health shops. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong mag-buntis. Ang gamot na ito ay maaaring makaapekto sa kalagayan ng iyong bagong panganak na sanggol kung inumin mo ito sa panahon ng pagbubuntis. Gamitin lamang ito kung natalakay ang mga panganib at benepisyo ng gamot na ito sa iyong doktor. Huwag kumuha ng Lexam kung nagpapasuso ka. ...