Madopar CR


Roche | Madopar CR (Medication)


Desc:

Ang Madopar/benserazide at levodopa ay ginagamit sa paggamot ng sakit na Parkinson disease at ito ay nauugnay na sintomas na kung saan ito ay nakatutulong sa iyo para maging mas aktibo. Dapat ay maging maingat sa pagangat ng lebel ng aktibidad na kung saang ang biglaang pag taas ng lebel ng pangaraw-araw na aktibidad ay maaaring madagdagan ang tyansang magkaroon ng aksidente.

Ang Madopar ay mayroong dalawang gamot - benserazide at levodopa. Pareho itong nagtatrabaho ng sabay para tumaas ang lebel ng dopamin sa utak. Ang iyong doktor ay maaaring magumpisa sa mababang dosis ng gamot at pagkataps ay pagtaas naman ng dosis depende sa pagtugon ng iyong katawan sa gamutan.

...

Side Effect:

Ang mga epekto ay kinabibilangan ng:pagbagsak ng altapresyon sa pagtayo at pag-upo, abnormal na resulta sa laboratoryo, abnormal na paggalaw ng kalamnan o problema sa pagkontrol ng galaw ng kalamnan - ito ay mkakaapekto braso, hita, mukha at iba pang parte ng katawan, pagkagumon sa sugal, agresibong paguugali, pagkakaroon ng alerhiya, problema sa dugo, pagkahibang, depresyon, hirap sa pagtulog, pagpapakawala ng dosis, sobrang tuwa, sobrang pagkilos, pakiramdam na pagkabalisa, pakiramdam na pagkaantok, pakiramdam ng pagkabagabag, pamumula. ...

Precaution:

Itong gamot na ito ay di dapat inumin kung mayroon kang karaniwang kondisyong medikal. Bago ito gamitin ay ikonsulta muna sa iyong doktor o parmasis kung sakaling:alam na hayper sensitibo sa levodopa o benserazide o anumang sangkap ng gamot; kondisyon sa mata dahil sa karagdagang presyur sa mata na sanhi ng pagkalabo ng paningin at pagkasakit nito (makitid na anggulo o saradong anggulong glawkoma); malubhang sakit sa isipan; malubhang problema sa bato o atay; malubhang sakit sa puso o kanser sa balat (malignant melanoma). ...