Nitazox


Abbott Laboratories | Nitazox (Medication)


Desc:

Ang Nitazox Oral Suspension ay naglalaman ng aktibong sangkap na Nitazoxanide, isang synthetic na antiprotozoal agent. Ginagamit ang Nitazox upang gamutin ang pagtatae na dulot ng Giardia lamblia o Cryptosporidium parvum; Mga impeksyon ng amebiasis at helminth. Ang mga antibayotiko ay gumagana ng mahusay kapag ang dami ng gamot sa iyong katawan ay pinananatili sa hindi pabago bagong antas. Samakatuwid, inumin ang gamot na ito sa pare-parehong pagitan at agwat. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ng Nitazox ay maaaring kasama ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pananakit ng ulo. Ang iba pang mga epekto ay maaaring may kasamang anorexia, pag-utot, paglakas ng gana sa pagkian, pangkalahatang masamang pakiramdam, pagpapawis at pagkahilo. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, maaaring may kasamang: pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Huwag uminom ng mga gamot na nabibili sa botika ng walang reseta upang gamutin ang pagtatae nang walang pagtatanong sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang Nitazox ay dapat na maibigay ng may pag-iingat sa mga pasyente na may sakit sa atay, bato at apdo bago kumuha ng Nitazox, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may alerdyi dito o kung mayroon kang anumang mga alerdyi. Hindi nirerekomenda ang paggamit ng Nitazox sa mga buntis at nagpapasuso ng walang payo galing sa doktor. ...