Novate


Unknown / Multiple | Novate (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Novate upang gamutin ang pamamaga at pangangati sanhi ng ilang mga kondisyon sa balat tulad ng mga reaksiyong alerdyi, eksema, at soryasis. Ang gamot na ito ay isang napakalakas na corticosteroid. Hindi inirerekumenda para sa paggamit ng mga bata o sa mas mababa sa 18 taong gulang dahil sa mas mataas na peligro ng mga epekto. Ang Novate / clobetasol ay isang topicalsteroid. Binabawasan nito ang mga pagkilos ng mga kemikal sa katawan na sanhi ng pamamaga, pamumula, at pabukol/paglaki ng baghagi ng katawan. ...

Side Effect:

Ang mga epekto na maaaring mangyari ay: pagkasunog, pakiramdam na may kumakagat, pangangati, pagka-irita, pamumula, pagbabago ng kulay, at tuyong balat, pagkawala ng buhok, sakit ng ulo, o tagiyawat. Ito ay dapat mawala sa loob ng ilang araw habang naninibago ang iyong katawan sa gamot. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Malabo, ngunit ang malubhang epekto ay maaaring maganap: mga marka ng kamot (striae), pagnipis/pagkawala ng balat, labis na pagtubo ng buhok, mga paga ng buhok (folliculitis). Ang mga impeksyon sa balat ay maaaring maging mas malala kapag gumagamit ng gamot na ito. Ipaalam sa iyong doktor kung ang pamumula, pamamaga o pangangati na hindi gumagaling. Bihira, ngunit posible na ang gamot na ito ay mapunta mula sa balat patungo sa daluyan ng dugo. Maaari itong magdulot ng mga epekto ng labis na corticosteroid. Ang mga epektong ito ay mas madalas mangyari sa mga bata at tao na gumagamit ng gamot na ito sa mahabang panahon o sa malalaki/malawak na lugar ng balat. ...

Precaution:

Huwag takpan ang mga lugar ng balat na ginagamot gamit ang bendahe o iba pang pantakip maliban kung sinabi sa iyo ng iyong doktor. Kung ginagamot mo ang lugar na nilalagyan ng lampin ng isang sanggol, huwag gumamit ng plastik na pantalon o higpitan ang pagkakalagay ng lampin. Ang pagtakip sa balat na ginagamot ng Novate ay maaaring dagdagan ang dami ng gamot na hinihigop ng iyong balat, na maaaring humantong sa mga hindi kanais-nais na epekto. Huwag gamitin ang gamot na ito sa isang bata nang walang payo sa tagapangalaga ng kalusugan. Ang mga bata ay mas malamang na makasipsip ng mas maraming topical steroid sa pamamagitan ng balat. Ang pagsipsip ng steroid sa mga bata ay maaaring maging sanhi ng mga hindi nais na epekto, o makaantala sa kanilang paglaki sa pangmatagalang paggamit. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gumamit ng Novate nang walang payo ng iyong doktor. ...