Oracea


Galderma Laboratories | Oracea (Medication)


Desc:

Ang Oracea/doxycycline ay ginagamit upang gamutin ang mga namamagang sugat (papules at pustules) ng rosacea sa mga matatandang pasyente. ...

Side Effect:

Ang kadalasang naiuulat na masamang epekto ng Oracea sa mga pasyente ay ang mga nasopharyngitis, sinusitis, pagtatae, hypertension at pagtaas ng aspartate aminotransferase. Agad na humingi ng tulong medikal kung makakaranas ng sintomas ng isang allergic reaction tulad ng pamamantal, pangangati o pamamaga ng mukha/dila/lalamunan, matinding pagkahilo, at hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ang Oracea ay hindi dapat gamitin para gumamot ng mga impeksyon o ibigay sa mga pasyenteng may taglay na hypersensitivity sa doxycycline o iba pang tetracyclines. Hindi napagtuunan ng pansin ang photosensitivity ng gamot na ito ng kasalukuyang clinical trial, subalit pinag-iingat pa din ang mga pasyente ng Oracea mula sa sinag ng araw. Ang pagkabisa ng gamutang Oracea matapos ang 16 na linggo o ang kaligtasan nito matapos ang 9 na buwan ay hindi pa natutukoy. Hindi inirerekomenda ang gamot na ito sa mga buntis, nagpapasuso o mga sanggol na tinutubuan ng ngipin hanggang edad na 8 gulang. ...