Panafil


Rystan Company | Panafil (Medication)


Desc:

Ang Panafil ay isang tatak na ngalan para sa kombinasyon ng papain at urea. Ang Papain ay isang substansya na galing sa prutas na papaya na gumagana sa paraan ng paglinis ng sugat at nagpapagaling sa sugat at tinutulungan ng urea ang papain para gumana ng maayos. Ang Panafil topical ay ginagamit para sirain ang mga patay na mga balat o tisyu sa sugat sa balat katulad ng sakit sa paghiga, ulser, paso, mga sugat sa opera, cysts, at caruncles. Ilagay ang gamot sa malinis at tuyong apektadong lugar sa balat dalawang beses sa isang araw, o ang payo sa iyong doktor. Ang produktong ito ay para sa balat lamang. Iwasan na mapunta ang produkto malapit sa mata, ilong, o bibig. ...

Side Effect:

Ang Panafil ay mahusay na disimulado at ligtas para sa nakararami. Ang mga epekto gaya ng hapdi o iritasyon sa ginamitan na lugar ay maaaring mangyari, pero ito ay hindi masyadong seryoso. Kung sakaling ito nagpapanatili o lumala, tawagin ng iyong doktor. Ang Panafil ay hindi nakaka sanhi ng napakalalang reaksyon. Ang alerdyi ay bihira lamang, pero humanap agad ng medikal na tulong kung napansin mo ang alin sa mga sumusunod:pantal, pangagati, paghihirap sa pagginhawa, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal. Kapag may napansin kang ibang hindi inaasahang bakas o simtomas, tumigil sa paggamit ng topical ointment at kumuha ng medikal na panggagamot. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Panafil, ipaalam muna sa iyong doktor kung ikaw ay may isang alerdyi, kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay may ibang sakit, lalo na kung kondisyon ito sa balat. Iwasan ang paggamit ng hydrogen peroxide para pangliis sa iyong sugat bago gumamit ng papain-urea topical dahil ito ay nakakapagpahina ng epekto ng papain-urea sa pagsira sa tisyu sa iyong sugat. Sa panahong pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda ang paggamit ng Panafil ng walang payo ng doktor. ...