Papfyll


Novo Nordisk | Papfyll (Medication)


Desc:

Ang Papfyll ay isang kombinasyon ng gamot na ginagamit upang gamutin ang mga sugat sa balat. Panapaluwag ng Papain ang mga patay na mga tisyu para ito ay pwedeng matanggal sa sugat (tinatawag na debridement). Tumutulong na linisin ang sugat at pinapahintulutang gumaling. Ang Urea ay tumutulong para paganahin ng mas maayos ang papain. Ang Chlorophyllin ay tumutulong sa paglaki sa malusog na balat, binabawasan ang pamamaga, at binabawasan ang amoy ng sugat. ...

Side Effect:

Mayroong iba pang mga epekto na maaaring mangyari matapos gumamit ng gamot na ito gaya ng:panghahapdi o iritasyon sa lugar kung saan ginamot. Kung alinman sa mga epektong ito ay nananatili o lumalala, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kaagad. Maraming taong gumagamit nitong gamot ay hindi nagkakaroon ng seryosong mga epekto. Humingi kaagad ng medikal na atensyon kapag naranasan mo ang anumang sintomas ng isang seryosong reaksyon ng alerdyi kabliang ang:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ang ibang mga medikal na kondisyon ay may kaugnay sa Papfyll Foam. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga medikal na kondisyon, lalo na kung anuman sa mga sumusunod na ito ay maaaring makukuha mo:Kapag kumukuha ka ng anumang reseta o hindi resetang gamot, preperasyong herbal, o suplemento sa pagdidiyeta; kung mayroon kang alerhiya sa mga gamot, pagkain, o iba pang mga substansya. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol ay hindi inererekumenda na gamitin ang Papfyll ng walang payo ng iyong doktor. ...