Prandase


Bayer Schering Pharma AG | Prandase (Medication)


Desc:

Isang gamot na kontra-diabetes ang Prandase o acarbose. Ginagamit ang gamot na ito sa pagdiyeta at iba pang mga gamot tulad ng insulin o iba pang mga gamot sa diabetes upang gamutin ang type 2 na diyabetis. Kinokontrol ng Prandase ang mga antas ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagbagal ng pantunaw ng mga carbohydrates sa katawan. Ang Prandase ay isang nirereseta lamang na gamot at dapat inumin ng tatlong beses sa isang araw, na may unang subo ng bawat pangunahing pagkain, o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Nakabatay ang dosis sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. ...

Side Effect:

Ang Prandase ay posibleng magdulot ng matinding epekto tulad ng: isang reaksiyong alerdyi kabilang ang pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pantal mababang lagnat; pagduwal, sakit ng tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain; madilim na ihi, mga dumi ng kulay na putik; o paninilaw ng balat o mata. Kasama sa pinakakaraniwan at hindi gaanong seryosong masamang reaksyon ang mga sumusunod na sintomas: banayad na sakit sa tiyan, gas, pamamaga; pagtatae; o banayad na pantal sa balat o pangangati. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdye dito, sa iba pang mga gamot, bago gamitin ang gamot na ito o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Kung gumagamit ka ng iba pang gamot sabihin sa iyong doktor at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: nagkaroon ng ketoacidosis, cirrhosis, sakit sa bituka tulad ng nagpapaalab na sakit sa bituka o sagabal sa bituka. Para sa magandang resulta at upang makuha ang pinaka-pakinabang mula sa Prandase, gamitin ang gamot na ito kasama ang isang espesyal na pagdidiyeta at pag-eehersisyo at iwasan ang mga inuming alkohol at paninigarilyo. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...