Prescal


Novartis | Prescal (Medication)


Desc:

Inirerekomenda ang prescal o isradipine para sa pagbibigay lunas ng malubhang hypertension. Ang ipinapayong dosis ay 2. 5 mg dalawang beses sa isang araw. Kinakailangan para sa pinaka maganadang epekto ay mangyari kapag ginamit ng 3-4 na linggo. Kung ang presyon ng dugo ay hindi kayang ikontrol pagkatapos ng panahong ito ang mga pasyente ay kinakailangan na ang dosis ay 5mg dalawang beses sa isang araw, o kung mas naaangkop, ang pagdaragdag ng isang mababang dosis ng isa pang anti-hypertensive agent. ...

Side Effect:

Ang kadalasang hindi magandang epekto ng gamot na ito ay nakita sa mga clinical trials ay ang mild o hindi masyadong malubha, at nauugnay sa Prescal tulad ng: sakit sa ulo, pamumula, pagkahilo, tachycardia, palpitations at local peripheral edema na hindi nagmula sa puso. Habang nagpapatuloy ang gamutan, ang mga ito ay may posibilidad na mawala o mabawasan. ...

Precaution:

Hindi dapat gamitin ito para sa lahat at ang ilang mga taong hindi pwede ang prescal. Ito ay dapat gamitin lamang ng ibang tao nang may espesyal na pangangalaga. Importanteng malaman ng taong nagbibigay sa iyo ng gamot na ito ang iyong buong kasaysayan ng medikal. Maaaring restehan lamang ng gamot na ito ang may espesyal na pangangalaga o maaaring hindi ito inireseta kung ikaw ay: alerdye o sensitibo sa o nagkaroon ng isang masamang reaksyon sa mga katulad na sangkap na dihydropyridine, ay alerdye o sensitibo sa o nagkaroon ng reaksyon sa alinman sa mga sangkap sa gamot ay may edad na, nabigla dahil sa mga problema sa puso, may sakit na coronary artery na may diabetes, may sobrang mataas na presyon ng dugo, may galactose intolerance, may glucose-galactose malabsorption problem, may kidney problem, may Lapp lactase kakulangan, may mga problema sa atay, may mababang presyon ng dugo, mayroon o may ilang mga problema sa puso, kamakailan ay naatake sa puso, may hindi matatag na angina. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...