ProCentra


FSC Pediatrics | ProCentra (Medication)


Desc:

Ginagamit Ang ProCentra o dextroamphetamine upang gamutin ang narcolepsy at attention deficit hyperactivity disorder o adhd. Ang gamot na ito ay isang stimulant ng sentral na nerbiyos. Nakakaapekto ito sa mga kemikal sa utak at nerbiyos na nag-aambag sa hyperactivity at control ng salpok. ...

Side Effect:

Pagkatapos gamitin ang gamot na ito mayroong ilang mga epekto na maaaring mangyari tulad ng: pagsusuka o pagduwal, sakit sa tiyan, pamumulikat o cramp sa iba’t ibang parte ng katawan, pagkawala ng gana sa pagkain, pagtatae, panunuyo ng bibig, pananakit ng ulo, nerbiyos, pagkahilo, nahihirapan sa pagtulog, pagpapawis, pagbawas ng timbang, pagkamayamutin o hindi mapakali. Makipag-ugnayan agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto na nagaganap: pagbabago ng pag-iisip, kalooban, pag-uugali o hal, pagkabalisa, pagsalakay, pagbabago ng mood, pagkalungkot, guni-guni, abnormal na pag-iisip, pag-uugali, hindi mapigil na paggalaw sa parte ng katawan, paggalaw ng kalamnan, pag-alog, pagsabog ng mga salita, tunog, pagbabago sa kakayahan, interes sa sekswal na gawain, pamamaga ng bukung-bukong at paa, matinding pagod, makabuluhang hindi maipaliwanag na pagbawas ng timbang. Humingi ng agarang konsultasyong medikal kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napakaseryosong epekto na nagaganap: kakulangan ng paghinga, sakit sa dibdib, matinding sakit ng ulo, nahimatay, mabilis o kabog o hindi regular na tibok ng puso, panga sa braso, pag-atake, kahinaan sa isang bahagi ng katawan, mahinang pagsasalita, pagkalito, malabong paningin. ...

Precaution:

Kung gumamit ka ng isang inhibitor ng MAO tulad ng isocarboxazid, tranylcypromine, phenelzine, rasagiline o selegiline sa loob ng nakaraang dalawang linggo huwag ng gumamit ProCentra. Malubhang, nagbabanta sa buhay na mga epekto ay maaaring maranasan o mangyari kung kumuha ka ng ProCentra bago ang MAO inhibitor ay malinis mula sa iyong katawan. Kung ikaw ay alerdyi sa dextroamphetamine, o kung mayroon kang tumigas na mga ugat o arteriosclerosis, sakit sa puso, katamtaman hanggang sa mataas na presyon ng dugo o hypertension, sobrang aktibo na teroydeo, glaucoma, matinding pagkabalisa o pagkalungkot, o isang kasaysayan ng gamot o pagkagumon sa alkohol. Huwag ibigay ang gamot na ito sa isang batang mas bata sa 3 taong gulang nang walang payo ng doctor ay huwag gamitin ang gamot na ito. Huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa matiyak mong maaari mong maisagawa ang aktibidad na ito nang ligtas habang kumukuha ng Dextroamphetamine. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...