Prolopa


Roche | Prolopa (Medication)


Desc:

Isang gamot ang Prolopa o levodopa na ginagamit upang gamutin ang sakit na Parkinson. Ang sakit na Parkinson ay nahahalintulad sa mababang antas ng isang kemikal na tinatawag na dopamine o doe PA meen sa utak. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang panginginig, spasms, at mahinang pagkontrol ng kalamnan ng sakit na Parkinson. ...

Side Effect:

Ang mga paminsan-minsang paggalaw na hindi sinasadya ay ang pinaka-karaniwan sa mga seryosong epekto ng carbidopa-levodopa therapy. Karamihan sa mga pasyente na tumatanggap ng carbidopa-levodopa ay nakakaranas ng mga epekto, ngunit ang mga ito ay karaniwang maibabalik. Maaaring kasali rito ang pagnguya, pagngatngit, pag-ikot, dila o paggalaw ng bibig, pagsakit ng ulo, o paggalaw ng paa, kamay, o balikat. Maaari itong tumugon sa isang pagbawas sa dosis. Ang twitching ng kalamnan, pagkahilo, jerks ng kalamnan habang natutulog, at maaari ring mangyari ang panginginig ng kamay. Ang iba't ibang mga kaguluhan sa psychiatric ay maaaring maganap sa panahon ng carbidopa-levodopa therapy. Ang mga nasabing kaguluhan ay kinabibilangan ng pagkawala ng pag-iisip, pagkabalisa o pagkalungkot, nerbiyos, pagkabalisa, hindi mapakali, pagkalito, kulang sa tulog, madala mabangungot, pagkahapo o pagkahingal sa araw, pagkalungkot sa pag-iisip o sobrang tuwa. Ang mga gastrointestinal na epekto ay karaniwan sa mga pasyente na tumatanggap ng carbidopa-levodopa. Pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain, at pagbaba ng timbang ay maaaring mangyari. Ang mga pasyente ay maaaring makaranas ng pagkahilo sa pagtayo, na nauugnay sa isang pagbaba ng presyon ng dugo. Sa makatuwid, ang katawan ay nagkakaroon ng pagpapaubaya sa epekto na ito sa loob ng ilang buwan. Kadalasan, ang mga pasyente ay maaaring bumuo ng isang patak sa bilang ng puting dugo cell sa panahon ng carbidopa-levodopa therapy. ...

Precaution:

Ang Levodopa ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o pagkahilo. Kung nakakaranas ka ng pagkahilo o pag-aantok, iwasan ang mga aktibidad na ito, mas mabuting makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng hindi mapigil na paggalaw ng mukha, takipmata, bibig, dila, leeg, braso, kamay, o binti; matindi o paulit-ulit na pagduwal o pagsusuka; isang hindi sabay na tibok ng puso o pag-flutter sa dibdib; o hindi pangkaraniwang pagbabago sa mood o pag-uugali. Mag-ingat kapag nagmamaneho, operating machine, o gumaganap ng iba pang mapanganib na mga aktibidad. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi ipinapayo na gamitin ang gamot na ito nang walang pahintulot ng iyong doktor. ...