Promacta


GlaxoSmithKline | Promacta (Medication)


Desc:

Ang isang promacta o eltrombopag ay ipinahiwatig para sa paggamot ng thrombositopenia sa mga pasyente na may talamak na immune o idiopathic thrombositopenia o ITP na nagkaroon ng hindi sapat na sagot sa mga corticosteroids, immunoglobulins, o splenectomy. ...

Side Effect:

Ang iba pang mga seryosong masamang epekto ay kasama ang mga abnormalidad sa pag-aaral sa atay at mga komplikasyon ng thrombotic o thromboembolic. Ang promacta chelates polyvalent cations tulad ng iron, calcium, aluminyo, magnesiyo, siliniyum, at sink sa mga pagkain, mineral supplement, at antacids. ...

Precaution:

Maaaring magresulta ang mga komplikasyon ng thrombotic o thromboembolic mula sa pagtaas ng bilang ng platelet sa Promacta. Ang mga nasabi na komplikasyon ng thrombotic o thromboembolic ay may kasamang parehong mga venous at arterial na kaganapan at na-obserbahan sa mababa at sa normal na bilang ng platelet. Ang gamot na ito ay maaaring madagdagan ng panganib para sa pag-unlad ng reticulin fiber deposition sa loob ng utak ng buto. Maaaring maging sanhi ng hepatotoxicity ang pangangasiwa ng promacta. ...