Propess


Ferring Pharmaceuticals | Propess (Medication)


Desc:

Ang Propess/dinoprostone ay isang sistema ng pagpapa-anak sa ari ng babae. Ang Propess vaginal delivery ay ipinasok sa ari ng babae upang artipisyal na magsimula (induce) ng labour. Ang gamot na ito ay dapat na alisin mula sa freezer nang direktang ipinapasok sa ari. Ang sistema ng pagpapa-anak sa ari ng babae ay dapat na ipasok ng mataas sa posterior vaginal fornix gamit lamang ang maliit na dami ng mga tubig na pampadulas upang matulungan sa pagpapasok sa ari ng babae. ...

Side Effect:

Ang mga paminsan-minsan na epekto na nakikita ay mga karaniwan na may kaugnayan sa intravaginal dinoprostone administration. Ang CTG ay nagbabago at hindi matukoy na fetal distress ay naiulat sa panahon at pagkatapos ng administrasyon ng intravaginal dinoprostone. Ang karagdagan ng aktibidad sa mga hypertonic na kontraksyon na mayroon o walang fetal distress ay naiulat. Mayroong mas malaking panganib ng hyperstimulation kapag ang pinagkukunan ng dinoprostone ay hindi inaliss bago ang administrasyon ng oxytocin dahil ang mga prostaglandin ay kilala na potensyal ang uterotonic na epekto sa oxytocic na gamot.

...

Precaution:

Ang propess ay dapat na gamitin lamang kung ang mga pasilidad para sa patuloy na pagsubaybay sa hindi pa isinisilang na sanggol at matris. Kung mayroong anumang mungkahi ng mga komplikasyon sa ina o sa hindi pa isinisilang na sanggol o kung may mga masamang epekto, ang sistema ng pagpapa-anak sa ari ng babae ay dapat na alisin mula sa ari ng babae. Ang karanasan ng Propess sa mga pasyente na may ruptured membrane ay limitado. Samakatuwid, ang gamot na ito ay dapat gamitin na may kasamang pag-iingat sa mga pasyente. Dahil ang paglabas ng dinoprostone sa loob ay maaring maapektuhan sa presensya ng amniotic fluid, ang espesyal na atensyon ay dapat na ibigay sa aktibidad ng matris at kondisyon ng hindi pa isinisilang na sanggol. Ang Propess ay damit na gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyenteng mayroong kamakailan na kasaysayan ng uterine hypertony, glaucoma, o hika. Kung ang kontraksyon sa matris ay pinahaba o labis-labis, may posibiliad ng uterine hypertonus o pagkasira at ang vaginal delivery system ay dapat na agad tanggalin. Ang gamot ay hindi dapat gamitin kung maraming ipinagbubuntis. Walang nagawang pag-aaral sa maraming pagbubuntis. Ang pangalawang dosis ng gamot na ito ay hindi inirerekomenda, dahil ang mga epekto ng pangalawang dosis ay hindi pa napag-aarlan. Ang paggamit ng produkto sa mga pasyente na may mga sakit ay maaaring makaapekto sa metabolismo o paglabas ng dinoprostone, e. g. baga, atay o sakit sa bato, ay hindi partikular na pinag-aralan. Ang paggamit ng produkto sa naturang mga pasyente ay hindi inirerekomenda...