Prostetrol


Eva Pharma | Prostetrol (Medication)


Desc:

Ang Prostretol /alfuzosin ay ginagamit para maiayos ang pag-ihi ng mga lalaking may benign prostatic hyperplasia (lumalaking na prostata). Ang gamot na ito ay nakakapagrelaks ng mga kalamnan sa prostata at leeg ng pantog, tumutulong para mas madaling umihi. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang epekto ng Prostretol ay ang pagkahilo, sakit ng ulo, at pagkapagod. Tulad ng ibang mga alpha blocker, ang postural hypotension (pagbaba ng presyon ng dugo kapag nakatayo, na maaaring mayroon o walang pagkahilo) ay maaaring mangyari sa loob ng ilang oras pagkatapos ng pag-inom ng alfuzosin at maaaring maging sanhi ng nahimatay. Ang kanser sa prostata at benign prostatic hyperplasia ay maaaring magkasamang mangyari. Samakatuwid, ang mga pasyente na ginagamot para sa benign prostatic hyperplasia ay dapat suriing mabuti upang maiba ang pagkakaroon ng kanser sa prostata. ...

Precaution:

Hindi ka dapat gumamit ng Prostretol kung may alerdyi ka rito at kung mayroon kang matinding karamdaman sa atay. Mag-ingat kung magmamaneho ka o gagawa ng mga bagay na nangangailangan sa iyong pagiging alerto. Iwasang tumayo ng mahabang panahon o sobrang mainitan habang nag-eehersisyo sa ilalim ng mainit na panahon. Ang gamot na ito ay maaaring makaapekto sa iyong mga balintataw sa panahon ng operasyon sa cataract. Ang gamot na ito ay para lamang sa mga kalalakihan, ang mga kababaihan ay bawal uminom ng alfuzosin, lalo na kung sila ay buntis o nagpapasuso. ...