Prostin E2


Pfizer | Prostin E2 (Medication)


Desc:

Ang Prostin E2 /dinoprostone ay ginagamit sa pangangalaga ng nonmetastatic gestational trophoblastic disease (benign hydatidiform mole). Ang gamot na ito ay ginagamit din para sa paglipat ng mga nilalaman ng matres para sa pamamahala ng mga hindi nakuha sa pagpapalaglag o intrauterine na pagkamatay ng sanggol na nasa edad 28 linggo ng pagbubuntis na kinakalkula mula sa unang araw ng huling normal na regla. Ang Prostin E2 ay ginagamit para sa pagwawakas ng pagbubuntis mula ika-12 hanggang ika-20 na linggo ng pagbubuntis na kinakalkula mula sa unang araw ng huling normal na regla.

...

Side Effect:

Hindi alam kung ang mga kaganapang ito ay nauugnay sa pangangasiwa ng Prostin E2. Karamihan sa mga karaniwang epekto ay ang: pagtatae, isa sa tatlo ilang pagduduwal, isa sa sampu sakit ng ulo, at isa sa sampu panginginig. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang uri ng alerdyi. Ang Prostin E2 na pinangangasiwaan ng ruta sa ari ng babae ay dapat gamitin ng may pag-iingat mula sa pagkakaroon ng cervicitis, nahawaang mga endocervical lesyon, o talamak na vaginitis. Sa mga pasyenteng may kasaysayan sa hika, mababa o mataas na presyon ng dugo, sakit sa puso, sakit sa bato, hepatic disease, anemia, paninilaw, diyabetis o kasaysayan ng epilepsy, dapat mag-ingat sa pagganit ng dinoprostone. ...