Purivist


Allergan | Purivist (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Purivist o epinastine upang maiwasan ang pangangati ng mga mata na nauugnay sa mga alerdyi. Gamitin ang gamot na ito sa magkabilang mata, madalas dalawang beses araw-araw; o ayon sa direksyon ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito ang pagkasunog ng mata, pangangati, pangangati, o pamumula, sakit ng ulo at sintomas ng isang malamig ay maaaring mangyari. Mas malalang epekto ay malamang na hindi magaganap. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagtapat sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang impeksyon sa bakterya, viral, o fungal sa mata. Hindi pinapayagan na gamitin ang gamot sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...