Rapitil


Sanofi-Aventis | Rapitil (Medication)


Desc:

Ang Rapitil/nedocromil sodium ay ginagamit upang bawasan ang iyong allergic responses. Hindi pa tuluyang naipapaliwanag kung paano ito gumagana, ang ideya ay ito ay nagiistabilize ng isang uri ng immune cell na tinatawag na mast cells. Ang Rapitil allergy eye drops ay ginagamit upang bawasan ang suntomas ng mga eye allerrgies tulad ng hay fever. Nagbibigay ginhawa ito sa namumula, nangangati, nagtutubig at namamagang mata, at pinakamabisa kung ito ay ginagamit ng regular upang pigilan ang allergy, kahit wala kang sintomas. ...

Side Effect:

Panandaliang hapdi at kirot matapos ilagay ang drops sa mata, o isang natatanging lasa ay maaring mangyari. Ang gamot na ito ay maaring magdulot ng panandaliang panlalabo ng paningin matapos gamitin. Ang gamot na ito ay para lamang sa iyong mata, at hindi dapat inumin. Hindi dahil nakasulat dito ang mga sintomas na ito, ay sigurado na na lahat ng taong gagamit ng gamot na ito ay makakaranas ng lahat ng mga side effect na ito. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung ikaw ay allergic sa kahit ano na sangkap neto. Ipaalam din sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay dati nang nakaranas ng allergy. Ang mga eye drop na ito ay dapat itapon matapos ang apat na lingo na ito’y unang nabuksan. Ito ay dahil maari silang macontaminate ng dumi o germs. Isulat ang petsa kung kailan ito unang binuksan para alam mo kung kailan mo ito dapat itapon. Huwag magmaneho o gumamit ng mabibigat na makinarya hangga’t di nawawala ang eye drops. Kapag ginagamit ang eye drops, mag ingat na huwag maidikit ang dropper tip sa kahit anong surface o sa iyong mata. Hindi nirerekomenda ang gamot na ito kung ikaw ay buntis o nagbebreastfeed. ...