Rasilez


Novartis | Rasilez (Medication)


Desc:

Isang gamot na naglalaman ng aktibong sangkap aliskiren ang Rasilez. Ang Rasilez ai ginagamit upang bigyang lunas ang pangunahing dahilan ng mataas na presyon ng dugo. Sa pamamagitan ng mga importanteng pamamaraan ang mataas na presyon ng dugo ay walang pang malinaw na dahilan. Ang gamot ay maaari lamang ireseta. Ang aktibong sangkap sa Rasilez, aliskiren, ay isang renin inhibitor. Pumipigil ito ng mga galaw ng isang human enzyme na tinatawag na renin, na kasama sa paggawa ng isang sangkap na tinatawag na angiotensin I sa ating katawan. ...

Side Effect:

Karaniwang epekto ng gamot na Rasilez ay ang pagtatae. Bihira lang ang mga epekto ng gamot na ito tulad ng: problema sa bato, ma sa metabolic, mga problema sa bibig, pamamanas ng mga paa't kamay, problema sa balat, pantal sa balat o butlig-butlig, toxic epidermal necrolysis, mga hindi normal na resulta na pagsusuri sa laboratoryo, hypersensitivity reactions tulad ng angioedema. Kung nagkaranas ng kahirapan sa paghinga humingi ng agarang payo sa medisina; kahirapan sa paglunok; pagkahilo; pantal sa balat; pangangati; urticaria; sakit sa kasu-kasuan; o pamamaga ng mukha, paa't kamay, mata, lalamunan, labi o dila. ...

Precaution:

Hindi dapat gamitin ang Rasilez ng mga taong hypersensitive sa aliskiren o iba pang mga sangkap ng gamot na ito. Hindi ipinapayong gamitin ng mga pasyente na nagkaroon ng angioedema (pamamaga sa ilalim ng balat) na may aliskiren o mga buntis pagkatapos ng ikatlong buwan ng pagbubuntis. Ito rin ay hindi inirerekumendang gamtin sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis at ng mga babaeng gustong magbubuntis. Ang Rasilez ay hindi dapat ibigay ng may cyclosporine (gamot na nagpapababa ng immune system), quinidine (ginamit upang iwasto ang irregular na tibok ng puso) o verapamil (ginamit upang gamutin ang sakit sa puso). Hindi inirerekumendang gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...