Ratacand


AstraZeneca | Ratacand (Medication)


Desc:

Binibigyang lunas ng Ratacand o candesartan ang mataas na presyon ng dugo. Ito ay pumupigil para maiwasan pagkitid ng mga daluyan ng dugo na nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapabuti sa daloy ng dugo. ...

Side Effect:

Ang epekto ng Ratacand ay ang: sakit ng ulo, pagkahilo, pagkapagod, kakulangan sa ginhawa ng tiyan, pagtatae, at mga impeksyon sa upper respiratory. Maaring makaranas ang mga pasyente ng hyperkalemia, kawalan ng lakas, pagbaba renal function, at mga alerdyi. ...

Precaution:

Abisuhan ang iyong doctor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Kung ikaw sumasailalim sa gamutan para sa mataas na presyon ng dugo, panatilihin ang paggamit ng gamot na ito kahit na mabuti ang pakiramdam mo. Madalas na walang mga sintomas ang mataas na presyon ng dugo. Kinakailanganin mong umiinum ng gamot para sa presyon ng dugo sa buong buhay mo. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang gaby ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...