Rectocort - HC


Teva Pharmaceutical Industries | Rectocort - HC (Medication)


Desc:

Isang kombinasyon ng hydrocortisone at pramoxine ang Rectocort-HC na kasalukuyang ginagamit upang gamutin di gaanong malubhang sakit, pangangati, pamamaga na dulot ng almoranas at iba pang mga problema sa parte ng puwit tulad ng anal fissures, o pangangati. Isang steroid ang Hydrocortisone na tumutulong sa pamamagitan ng pag-alis ng pamamaga, pamumula, at ang pramoxine ay isang pampamanhid na pansamantalang namamanhid ang isang parte. Gumamit ng Rectocort-HC ayong sa direksyon ng iyong doktor at sundin nang tama ang mga tagubilin sa tatak para sa wastong paggamit. Iwasang mailagay o mapahid ito sa iyong mga mata, ilong, tainga o bibig, o sa mga lugar ng katawan kung saan mayroon kang problema sa balat o mayroong manipis na balat. ...

Side Effect:

Posibleng maging dulot ito kadalasan ang Rectocort-HC tulad ng: mild na pamumula ng balat, pagkasunog, pangangati, pagkatuyo, o pagbabalat-balat; tigyawat; mga pagbabago sa kulay ng ginagamot na balat; pagnipis ng iyong balat; namumulang balat; o mga stretch mark. Kapag ang mga ito ay tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas malubhang epekto ay kinabibilangan ng: pagdurugo ng tumbong, pagbabago ng hitsura ng balat, pamumula ng balat, panlalambot o nana o iba pang mga palatandaan ng impeksyon sa balat, hindi pangkaraniwang o matinding pagkapagod, pagbaba ng timbang, pananakit ng ulo, pamamaga ng mga bukung-bukong o paa, mabilis na pagka-uhaw o pag-ihi, mga problema sa paningin , lagnat, o paulit-ulit na namamagang lalamunan. Bihira lamang ang isang reaksiyong alerdyi, ngunit humingi ng pangangalagang medikal kung napansin mo ang mga sumusunod na sintomas: pantal-pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay alerdye dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang pang ibang mga alerdyi. Kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kundisyon agad na sabihin sa iyong doctor tulad ng: diabetes, problema sa mata, mga sugat sa tumbong o puwit o impeksyon, sakit sa atay, mga problema sa tiyan o bituka. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...