Regenon


Temmler | Regenon (Medication)


Desc:

Ang Regenon o diethylpropion ay nagpapagana ng central nervous system kabilang ang mga ugat at utak, na nagdaragdag sa tibok ng iyong puso at presyon ng dugo at binabawasan ang gana sa pagkain. Ginagamit ang Regenon bilang isang panandaliang suplemento sa pagdidiyeta at pag-eehersisyo sa paggamot ng labis na timbang. ...

Side Effect:

Kung ang alinman sa mga sumusunod na malubhang epekto ay nararanas, ihinto ang paginum ng Regenon at humingi ng tulong medical tulad ng: isang reaksiyong alerdyi hirap sa paghinga; pagsara ng iyong lalamunan; pamamaga ng iyong mga labi, dila, o mukha; o mga pantal; isang hindi regular na tibok ng puso o napakataas na presyon ng dugo, matinding sakit ng ulo, malabo ang paningin; o abnormal na pag-uugali, o pagkalito. Ang iba pa, hindi gaanong seryosong mga epekto ay maaaring madalas na mangyari. Ituloy andg paggamit ng Regenon at kausapin ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng: hindi mapakali o panginginig, nerbiyos o pagkabalisa, sakit ng ulo o pagkahilo, hirap sa pagtulog, nanunuyong bibig o isang hindi kanais-nais na lasa sa iyong bibig, pagtatae o paninigas ng dumi, o mga pagbabago sa iyong sex drive. ...

Precaution:

Mag-iingat kapag nagmamaneho, nag-ooperate ng makinarya, o nagsasagawa ng iba pang delikadong mga gawain. Ang Regenon ay maaaring magdulot ng pagkahilo, malabong paningin, o hindi mapakali, at maaari nitong maitago ang mga sintomas ng matinding pagod. Kung nakaranas ka ng mga ganitong epektong ito, iwasan ang mapanganib na mga aktibidad. Posibleng maging dependent ka sa iyong pisikal at sikolohikal sa gamot na ito at maaaring maranasan ang mga epekto ng pag-inum ng gamot na ito ulit kapag itinigil ang pag-inom nito ng biglaan pagkatapos gamiting ito ng maraming linggo. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa pagtigil ng gamot na ito nang paunti-unti. Huwag durugin, ngumunguya, o buksan ang anumang mga pang-araw-araw na Regenon na tablet o kapsula. Lunukin silang lahat. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...