Restavit


H.W. Woods | Restavit (Medication)


Desc:

Ginagamit ang restavit o docylamine upang malunasan ang kahirapan sa pagtulog. Inilaan ito para sa panandaliang paggamit upang muling maibalik ang regular na oras ng pagtulog. ...

Side Effect:

Ang karamihan sa mga taong walang tulog ay tinutulungan ng Restavit, ngunit maaaring mayroon itong hindi magandang mga epekto sa ilang tao. Peosibleng magkaroon ng mga epekto tulad ng lahat ng mga gamot. Kadalasan ay malubha ang epekto nito at minsan lang mga seryosong epekto nito. Maaari magkaroon ng isang mas mataas na pagkakataon na makakuha ng mga epekto kapag ikaw ay higit sa 65 taong gulang. Ito ang mga mas karaniwang epekto ng Restavit. Karamihan sa mga ito ay mild at maikli lang ang buhay, pagka-antok sa araw para sa sunod na araw na paggamit, pagkahilo, walang koordinasyon, nanunuyong bibig, ilong at lalamunan, sakit ng ulo, kahinaan ng kalamnan, mas matigas na plema o uhog sa ilong. Maaaring mangyari sa ilang mga pasyente ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas ay. Kung may napansin kang anumang mga sintomas na ikaw ay hindi mabuti sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko. Agad na ipaalam sa iyong doktor kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod: mabilis na kabog o hindi regular na tibok ng puso, hirap sa ihi, matigas na dumi, panginginig, pagkabalisa, paggulo, pagkahilo, paglabo ng paningin na , pagtaas ng gastric reflux. ...

Precaution:

Iwasang gumamit ng Restavit kung mayroon ka, o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyong medikal: hika, malubhang brongkitis, malubhang sakit sa atay o bato, closed-angle glaucoma, mga problema sa prosteyt, nahihirapan sa ihi, pagbara sa pagitan ng tiyan at maliit na bituka kung saan, nagdudulot ito ng pagsusuka ng hindi natutunaw na pagkain, epilepsy. Iwasang uminum ng Restavit kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot dahil posible silang makasagabal sa bawat isa tulad ng: mga gamot na antidepressant na kilala bilang monoamine oxidase inhibitors (MAOI's). Kasama rito ang moclobemide, phenelzine at tranylcypromine, tricyclic antidepressant na mga gamot tulad ng amitriptyline, imipramine, nortriptyline at doxepin. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...