Revolade


GlaxoSmithKline | Revolade (Medication)


Desc:

Isang gamot ang Revolade o eltrombopag na maaaring makatulong upang madagdagan ang bilang ng mga platelet, isang uri ng cell ng dugo na makakatulong upang mabawasan o maiwasan ang pagdurugo. Ginagamit ito upang bigyang lunas ang isang bleeding disorder na kilala bilang idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP). Ang ITP ay ang kondisyon ng pagkakaroon ng isang mababang bilang ng platelet (thrombocytopenia). ...

Side Effect:

Ang kadalasang epekto ng gamot na ito ay ang: pagdaragdag ng mga enzyme sa atay na tinatawag na aspartate at alanine transaminases, nanunuyong bibig, pagsusuka, alopecia o hindi pangkaraniwang lagas ng buhok o pagnipis, pantal, sakit sa likod, sakit ng dibdib ng musculoskeletal, sakit ng musculoskeletal, ito ay sakit na nakakaapekto sa mga kalamnan at litid kasama ang mga buto, (myalgia) sakit ng kalamnan, (pharyngitis) namamagang lalamunan at masakit sa lalamunan kapag lumulunok, impeksyon sa ihi o impeksyon sa system na gumagawa ng ihi, kung nakakuha ka ng alinman sa mga sintomas na ito sabihin agad sa iyong doctor. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor bago ka kumuha ng Revolade kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi, kung mayroon kang sakit sa atay o bato, katarata, isang karanasan ng stroke o pamumuo ng dugo, o kung ikaw ay nagmula sa Silangang Asya. Abisuhan din sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iba pang mga gamot na iyong ginagamit. Maraming iba pang mga gamot na maaaring may kaugnayan sa eltrombopag. Ipaalam ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong ginagamit sa iyong doktor. Kabilang ang mga reseta, binibili direkta mula sa botika, bitamina, at mga produktong herbal. Huwag magsimula ng isang bagong gamot nang payo ng iyong doktor. ...