Rivotril


Roche | Rivotril (Medication)


Desc:

Giagamit ang Rivotril o clonazepam upang gamutin ang mga seizure disorders. Nakakatulong ito sa pamamagitan ng pagbagal ng aktibidad ng mga nerbiyos sa utak o ang central nervous system. Ito ay kabilang sa klase ng mga gamot na tinatawag na benzodiazepines. Sa pangkalahatan, ginagamit ang benzodiazepines bilang gamot na pampakalma o upang mabawasan ang mga seizure o pagkabalisa. Sa pagsisimula, ang inirerekumendang dosis para sa may edad na ay ang clonazepam ay hindi dapat mas mataas pa sa 1. 5 mg bawat araw na hinati sa 3 dosis, mayroon o walang pagkain. ...

Side Effect:

Humingi ng agarang medikal na atensiyon at itigil ang pag-inom ng gamot at kung ang alinman sa mga sumusunod ay naranasan: mga palatandaan ng isang malubhang reaksyon sa alerdyi tulad halimbawa ng mga pantal; nahihirapan sa paghinga; o pamamaga ng bibig, dila, labi, o lalamunan, pantal sa balat, paltos, o pangangati, ulser o sugat sa bibig o lalamunan. Kung ang alinman sa mga sumusunod na epekto ay naransan, sumangguni sa iyong doktor sa lalong madaling panahon tulad ng: abnormal na pag-iisip (disorientation, maling akala, o pagkawala ng pakiramdam ng katotohanan), pagiging agresibo, pagkabalisa, pagkabalisa, pagbabago ng pag-uugali, pagkalito, kombulsyon (mga seizure), depression, guni-guni, pagkawala ng memorya ng mga kamakailang kaganapan, hindi pangkaraniwang kaguluhan, nerbiyos, o pagkamayamutin. ...

Precaution:

Habang iniinom mo ang gamot na ito ay iwasan ang pag-inom ng katas ng kahel dahil maaari nitong madagdagan ang mga taas ng clonazepam sa iyong dugo. Ang mga taong may kondisyong medikal na nakakaapekto sa koordinasyon tulad halimbawa ng spinal o cerebellar ataxia ay dapat pag-usapan kasama ang doktor kung paano makakaapekto ang kanilang kondisyong medikal sa dosing at pagiging epektibo ng gamot na ito, kung paano makakaapekto ang gamot na ito sa kanilang kondisyong medikal, at kung anumang espesyal na pagsubaybay kailangan Maaaring pigilan ng Rivotril ang paghinga. Hindi dapat uminom ng alak ang mga taong gumagamit ng gamot na ito dahil ang paggawa nito ay maaaring mabawasan ang bisa ng gamot na ito at madagdagan ang panganib ng mga epektong ito. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...