Rythmodan


Sanofi-Aventis | Rythmodan (Medication)


Desc:

Ang Rythmodan ay naglalaman ng aktibong sangkap na disopyramide, na kung saan ito ay isang klase ng gamot na tinatawag na isang anti-arrhythmic. Ang gamot na ito ay ginagamit upang makontrol ang abnormal na tibok ng puso. ...

Side Effect:

Karaniwang mga epekto ng Rythmodan na nagdudulot ng: pagharang electric pathways sa pagitan ng mga chamber ng puso (atrioventricular block), mabagal na tibok ng puso o heart failure, paglala ng kondisyon sa puso, hindi regular na tibok ng puso kabilang ang ventricular arrhythmias. ...

Precaution:

Bago magsimula ang gamutan ang iyong doctor ay magkaroon ka ng pagsusuri sa dugo upang malaman ang estado ng iyong atay at bato para sa pagbibigay ng tamang dosis ng gamot. Ang mga antas ng electrolytes tulad ng sodium, potassium o magnesium sa iyong dugo ay susuriin din at ang anumang mga problema bago simulan ang paggamot ay isasaayos ng iyong doktor. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...