Surfak


Sanofi-Aventis | Surfak (Medication)


Desc:

Ang Surfak/docusate ay ginagamit para gamutin ang paminsan-minsang paninigas ng iyong dumi. Ang ilang mga gamot at kundisyon ay posibleng gawing mas malamang na mangyari ang paninigas ng dumi. Tulad ng mga pampalambot ng mga dumi, tulad ng docusate ay kadalasan ay sa unang pamamaraan na ginagamit para maiwasan at gamutin ang ganitong uri ng paninigas ng dumi. Ang gamot na ito ay madalas na ginagamit tuwing ang pagpipilit na magkaroon ng isang paggalaw ng bituka ay dapat na iwasan (hal. , pagkatapos ng atake sa puso o operasyon). ...

Side Effect:

Kadalasan ang mga karaniwang epekto ay nanatili o kung sakali na nakakaabala tuwing gumagamit ng Surfak: mapait na lasa; namamaga; pamumulikat; pagtatae; pag-utot; pangangati sa paligid ng tumbong; pangangati ng lalamunan. Kumuha ng emerhensyang tulong na kung sakali na mayroon kang alinman sa mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi: (pantal; pagkakaroon ng hives; pangangati; nahihirapan sa paghinga; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila) nahimatay; pagduduwal; nagsusuka. ...

Precaution:

Hindi ka dapat gumamit ng docusate kung sakali na ika’y mayroong alerdyi dito, o kung sakali na mayroon kang pagbara sa iyong bituka. Hindi dapat na gumamit ng docusate habang ikaw’y may sakit na pagduwal, pagsusuka, o sakit sa tiyan. Huwag kumuha ng mineral na langis habang gumagamit ng docusate, maliban na lamang kung sakali na sasabihin sa iyo ng iyong doktor. Dapat ay magtanong sa isang doktor o parmasyutiko bago gamitin ang docusate kung sakali na ikaw ay nasa mababang asin na diyeta, kung ikaw ay buntis o nagpapasuso ng sanggol, o kung kamakailan lamang ay nagkaroon ng biglaang pagbabago sa iyong mga gawi sa bituka na tumatagal ng mas mahaba sa 2 linggo. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...