Sycrest


Lundbeck | Sycrest (Medication)


Desc:

Ang Sycrest/asenapine ay kasama sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na antipsychotics at ito’y ginagamit sa paggamot ng katamtaman hanggang malubhang mga yugto ng manic na nauugnay sa bipolar I disorder. Ang mga yugto ng manic na nauugnay sa bipolar I disorder ay isang klase ng kondisyon na mayroong mga sintomas gaya ng pakiramdam na mataas, pagkakaroon ng sobrang lakas, nangangailangan ng mas kaunting pagtulog kaysa sa dati, napakabilis na pakikipag-usap sa mga ideya ng karera at kung minsan ay matindi ang pagkamayamutin. Ang Asenapine ay lumalabas bilang isang sublingual tablet kung saan ay ito ay tinutunaw sa ilalim ng dila. Ito ay kadalasang kinukuha ng dalawang beses sa isang araw. Ang asenapine ay nararapat na magamit sa halos parehong oras araw-araw. ...

Side Effect:

Ang kadalasang epekto ay ang: pagtaas ng timbang, pangpalakas ng gana kumain, mabagal o napapanatiling pag-urong ng kalamnan, hindi mapakali, hindi kusang-loob na pag-urong ng kalamnan, pagkahilo, pagbabago ng lasa, mabagal na paggalaw, pagpapatahimik, panginginig, pamamanhid ng dila o sa bibig, kalamnan higpit, pagkapagod, pagtaas sa antas ng mga protina sa atay. Ang ilan sa mga bihirang mga epekto ay: pagbabago sa antas ng mga puting selula ng dugo, neuroleptic malignant syndrome (pagkalito, nabawasan o pagkawala ng kamalayan, mataas na lagnat, at matinding paghihigpit ng kalamnan), mga paghihirap sa pagtuon sa mga mata, pasakit sa kalamnan na nagpapakita ng hindi maipaliwanag na sakit at sakit, mumuo ng dugo sa mga daluyan ng dugo sa baga na sanhi sakit sa dibdib at kahirapan sa paghinga 4, paglaki ng dibdib ng lalaki, pagtulo ng gatas o likido mula sa suso. ...

Precaution:

Ang Sycrest ay posibleng makaapekto sa iyong konsentrasyon o pagkaalerto. Siguraduhing hindi maaapektuhan ang mga kakayahang ito bago ka magmaneho o magpatakbo ng makinarya. Ang mga sintomas na sumusunod ay posibleng mangyari sa mga bagong silang na sanggol, ng mga ina na gumamit ng Sycrest sa huling trimester (huling tatlong buwan ng kanilang pagbubuntis): nanginginig, tigas ng kalamnan at/o kahinaan, antok, pagkabalisa, mga problema sa paghinga, at kahirapan sa pagpapakain. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...