Symax


Capellon Pharmaceuticals | Symax (Medication)


Desc:

Ang Symax/hyoscyamine ay ginagamit para gamutin ang iba't ibang mga problema sa tiyan/bituka gaya ng pamumulikat at nakakaabalang na bituka syndrome. Ito’y ginagamit din para gamutin ang iba pang mga kundisyon gaya ng mga problema sa pantog at sap ag-kontrol sa bituka, sakit sa pamumulikat na dala ng mga bato sa bato at apdo, at sakit na Parkinson. Bilang karagdagan, ito ay ginagamit para mabawasan ang mga epekto ng iba pang mga gamot (gamot na ginamit para gamutin ang myasthenia gravis) at insecticides. Ang gamot na ito’y gumagana sa paraan ng pagbabawas ng produksyon ng acid sa iyong tiyan, at pinapabagal ang natural na paggalaw ng iyong gat, at nagpapakalma sa iyong kalamnan sa maraming mga organo (hal. , tiyan, bituka, pantog, bato, apdo). Ang Symax ay binabawasan din ang dami ng ilang mga likido sa katawan (hal. , laway, pawis). Ang gamot na ito’y kasama sa isang pangkat ng mga gamot na kilala bilang anticholinergics/antispasmodics. ...

Side Effect:

Ang pagkahilo, pagkahilo, malabo ang paningin, problema sa paningin, tuyong bibig, sakit ng ulo, problema sa pagtulog, paninigas ng dumi, pamumula, tuyong balat, at pagbawas ng pagpapawis ay posibleng mangyari. Para mapawi ang tuyong bibig, dapat ay sumipsip sa (walang asukal) na matapang na kendi o ice chips, ngumunguya (walang asukal) gum, uminom ng tubig o gumamit ng kapalit ng laway. Nararaoat na ipaalam ito agad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga bihira na mangyari pero malubhang mga epekto ay naganap: mga pagbabago sa pag-iisip/kalooban (hal. pagkalito, hindi pangkaraniwang kaguluhan), mabilis/hindi regular na tibok ng puso, nahihirapan sa pag-ihi, nabawasan ang kakayahang sekswal, pagkawala ng koordinasyon, slurred speech, sakit sa mata, nagsusuka. Bihira lamang ang isang napaka-lubhang reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito, pero nararapat na humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na mangyari ito. Ang mga simtomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi ay posibleng kasama ang mga sumusunod: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Ang produktong ito’y posibleng may kasamang mga hindi aktibong mga sangkap, na posibleng maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Dapat ay makipagugnayan ang iyong parmasyutiko para sa higit pang mga detalye. Ang gamot na ito’y hindi dapat gamitin kung sakali na mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: glaucoma (narrow-angle type, untreated open-angle type), ilang mga problema sa tiyan/bituka (hal. mabagal na gat, pagbara, matinding ulseratibo colitis, impeksyon), pinalaki na prosteyt, mga problema sa pagbara sa ihi, mga problema sa puso dahil sa matinding pagdurugo. Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat na ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa mga sumusunod: sobrang aktibo na teroydeo, iba pang mga problema sa puso (hal. cronary heart disease, congestive heart failure, mabilis na tibok ng puso, arrhythmias), altapresyon, sakit sa bato, mga problema sa heartburn ( acid reflux, hiatal hernia), myasthenia gravis, ilang problema sa nervous system (autonomic neuropathy). Puwedeng kailanganin ng mga gumagamit ng contact lens na gumamit ng wetting eye drop dahil ang gamot na ito’y posibleng maging sanhi ng nanunuyong mata. Ang gamot na ito ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Limitahan ang pag gamit ng mga inuming nakalalasing. Ang gamot na ito’y puwedeng dagdagan ang peligro ng pagkakaoon ng heatstroke dahil nababawasan nito ang pagpapawis. Dapat ay iwasan ang sobrang mainitan sa mainit na panahon, mga sauna, at sa pag-eehersisyo o iba pang masipag na aktibidad. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...