Talion


Mitsubishi Pharma | Talion (Medication)


Desc:

Ang Talion / bepotastine ay isang antihistamine na nagbabawas ng histamina, isang likas na kemikal sa katawan. Alisin ang mga contact lens bago ilagay ang Bepotastine at gamitin ito tulad ng iniutos ng iyong doktor. Sundin nang eksakto ang mga tagubilin para sa wastong paggamit. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga epekto nito ay banayad na lasa sa bibig, pagsakit ng ulo, pangangati ng mata, o pamamaga ng lalamunan na maaaring mangyari. Isang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, tulad ng kahirapan sa paghinga; pagsara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, dila, o mukha; o ang pantal ay bihira. Sakaling mangyari ito humingi agad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago inumin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal at kung umiinom ka ng iba pang gamot. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...