Telfexo


Polpharma | Telfexo (Medication)


Desc:

Ang Telfexo / fexofenadine ay isang gamot para sa alerdyi na iniinom para sa mga pana-panahong alerdyi at pantal, upang mapawi ang sintomas ng pangangati ng mata, baradong ilong at pagbabahing. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga epekto nito ay pagkasira ng tiyan, dismenoreya, sakit sa likod, ubo, lagnat, baradong ilong, sakit sa tainga o pagkahilo ay maaaring mangyari. Ang isang seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung nangyari ito. Kasama sa mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato o problema sa tiyan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...