Tenuate


Sanofi-Aventis | Tenuate (Medication)


Desc:

Ang Tenuate/diethylpropionan ay gingamit para sa pamamahala ng labis na labis na katabaan bilang isang panandaliang pandagdag (ilang linggo) sa isang regimen ng pagbabawas ng timbang base sa caloric restriction sa mga pasyenteng may inisyal ng body mass index (BMI) na 30 kg/m2 o mas mataas pa na hindi tumugon sa tamang weight reducing regimen (diyeta at /o ehersisyo) lamang. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga epekto nito ay pagsusuka, pagtatae , pag-ikot ng tiyan, pagtuyo ng bibig, hindi kaaya-ayang panlasa, pagduwal, pagtigas ng dumi, iba’t ibang klase ng pananakit ng sikmura, sa ilang mga epileptiko ,isang pagtaas ng pangangatal na yugto ang naiuulat, bihirang episode ng pagkabaliw sa inirekumendang dosis; dyskinesia, malabong paningin ,labis na pagkasigla, pagkaba, hindi mapakali, pagkahilo, pagkabagot, hirap sa pagtulog, pagkabalisa , euphoria, depresyon , dysphoria, panginginig , mydriasis, pagkaantok, karamdaman, sakit ng ulo at aksidente sa cerebrovascular ay maaring mangyari. Ang sakit ng balbula sa puso ay nauugnay sa paggamit ng ilang mga anorectic na ahente tulad ng fenfluramine at dexfenfluramine, na ginagamit lalo na kung sabay, ay naiuulat. ...

Precaution:

Ang sabay na paggamit ng Tenuate kasama ang ibang gamot na pampapayat o pampawala ng gana ay nakapagdudulot ng seryoso at mapanganib na problemang medikal. Huwag gumamit ng iba pang gamot na pampapayat habang umiinom ng diethylproprion maliban kung sinabi sayo ng doctor. Huwag gumamit ng gamot na ito kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi sa dithylproprion o kung mayroon kang pulmonary hypertension, malubhang coronary artery disease, glaucoma, overactive thyroid, hindi makontrol na pagtaas ng dugo, kasaysayan ng adikyon sa alkohol o droga, kung ikaw ay nakakaramdam ng nerbyos, o kung ikaw ay umiinom ng iba pang gamot na pampapayat. Huwag din gumamit ng gamot na ito kung ikaw ay gumagamit ng MAO inhibitor katulad ng furazolidone, isocarboxazid, phenelzine, rasagiline, selegiline or tranylcypromine sa loob ng labing apat na araw. Maaaring mangyari ang isang mapanganib na pakikipag-ugnayan sa droga, na hahantong sa mga seryosong epekto. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng malabong paningin at maaaring makapinsala sa iyong pag-iisip o reaksyon. Ang Tenuate ay maaari ring maging sanhi ng hindi mapakali na damdamin na maaaring maitago ang mga sintomas ng matinding pagod. Mag-ingat kung magmamaneho ka o gagawa ng anumang bagay na nangangailangan sa iyo upang maging alerto at makakita ng malinaw. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...