Testred


Valeant Pharmaceuticals International | Testred (Medication)


Desc:

Ang Testred/methyltestosterone, ay kabilang sa klase ng gamot na kilala sa bilang androgens. Ang gamot na ito ay ginagamit sa mga kalalakihan at mga batang lalaki para gamutin ang kondisyon na sanhi ng kawalang ng hormone, katulad na pagkaantala ng pagkabinata o iba pang hormonal imbalances. Ang Testred ay pwede din gamitin ng babae para gamutin ang kanser sa suso na kumalat sa ibang parte ng katawan. Ang gamot na ito ay de-reseta lamang at dapat na iniinom ng mayroo o walang pagkain, madalas isa hanggang apat na beses sa isang araw, batay sa direksyon ng doktor. Ang dosis ay batay sa antas ng iyong testosterone, medical na kondisyon, at pagtugon sa gamutan. ...

Side Effect:

Ang pinaka madalas at seryosong epekto na sanhi ng Testred ay: tagihawat, pagbabago sa kulay: pamamaga ng suso, pagkapanot sa buhok ng lalaki: sakit ng ulo, balisa na kalooban, bahagyang pagduwal, pamamanhid o pakiramdam ng pangingimay: o pagtaas o pagbaba ng sekswal na interes. Kung alinman ay nananatili o lumulubha ay tawagin ang iyong doktor, Ang mga kababaihan na gumagamit ng gamot ay mapapansin : ang pagbabago sa panahon ng pagkaregla: male-pattern na pogdami ng buhok (tulad ng sa baba Io dibdib): namamaos na boses: o paglaki ng clitoris. Kung alinman sa mga ito ang maganap ay kinakailangan na itigil ang gamutan, kung hindi ,ito ay hindi na maibabalik. Ang mas matinding masamang reaksyon para sa kapwa kalalakihan at kababaihan ay kinabibilangan ng: isang reaksiyong alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; kulang sa paghinga, kahit na may banayad na pagsusumikap; pamamaga, mabilis na pagtaas ng timbang; nadagdagan o patuloy na pagtayo ng ari ng lalaki; sakit ng buto, nadagdagan ang pagkauhaw, mga problema sa memorya, hindi mapakali pakiramdam, pagkalito, pagduwal, pagkawala ng gana sa pagkain, nadagdagan ang pag-ihi, panghihina, paggalaw ng kalamnan; o pagduwal, pagsusuka, sakit sa tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain, at paninilaw ng balat (pamumutla ng balat o mga mata). Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito ay ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito o kung mayroon kang iba pang alerdyi. Sabihin sa ing dokto kung ikaw ay gumagamit ng ibang medisina at kung ikaw ay nagkaroon ng alinman sa mga kondisyon : sakit sa puso katulad ng pagpalya ng puso, sakit sa dibdib, atake sa puso, problema sa atay, problema sa bato, iba pang klase ng kanser, tiyak na mineral imbalance, mataas na kolesterol, mataas na presyon sa dugo, pinalaki na prosteyt , problema sa paghinga tulad ng sleep apnea, o chronic obstructive pulmonary disease-COPD, at diyabetis. Ipinapayo ang pag-iingat kung gagagmitin ang gamot ito ng mga mas nakatatanda sa mga bata. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi ka dapat gumamit ng Testred. Gumamit ng mabisang paraan ng pagpigil sa kapanganakan. ...