Toctino


Basilea Pharmaceutica AG | Toctino (Medication)


Desc:

Ang Toctino/alitretinoin ay ginagamit para sa malubhang pangmatagalan na eksema na nakakaapekto sa mga kamay. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang sugat sa balat sa mga pasyente na may tiyak na uri ng AIDS-related cancer (Kaposi's sarcoma). Ang gamot na ito ay kabilang sa klase ng gamot na tinatawag na retinoids. Ito ay nakakaapekto sa pagdami ng selula sa balat. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwan na masamang epekto at: sakit sa selula ng dugo; pagbaba ng pamumuo, pagbaba ng bilang ng pula at puti na selula ng dugo na nakikita sa mga pagsusuri ng dugo, problema sa teroydeo; mababang antas ng hormon sa teroydeo at mga problema sa mata: pamamaga ng mata (conjunctivitis) at bahagi sa talukap ng mata; ang pakiamdam ng pagtuyo ng mata at pagka-iritable. Ang labis na reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira . Ngunit ,humanap ng agarang atensyong medikal kung napansin mo ang mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi katulad ng:pantal, pagngangati/ pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan) ,lubhang pagkahilo, o hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot ay ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may alinmang uri ng alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang mga medisina o kung mayroon kang tiyak na uri ng kanser (skin T-cell lymphoma). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor...