Topic Form HC


Novartis | Topic Form HC (Medication)


Desc:

Ang Topic Form HC ay isang kombinasyon ng Clioquinol and Hydrocortisone. Habang ang Clioquinol ay isang antibiotic na humadlang sa pagdami ng fungus o bakterya, ang Hydrocortisone ay kabilang sa klase ng gamot na tinatawag na corticosteroid at nagpapababa ng pamamaga, pamumula, pangangati. Ang gamot ay ginagamit upang gamutin ang ibang kondisyon sa balat katulad ng eksema, fungal skin infections katulad ng ringworm, alipunga at jock itch. Ang Topic Form HC ay dapat na ipinapahid sa malinis na apektadong bahagi ng balat, kadalasan 2 hanggang 4 na beses sa isang araw o base sa direksyon ng iyong doktor. Ito ay ginagamit lang sa pangkasalukuyan, iwasan na maipahid ang gamot sa mata, ilong bibig o loob ng ari ng babae. ...

Side Effect:

Kadalasan ang Topic Form HC ay kinakaya at ligtas sa ilang mga tao. Ito ay hindi nagsasanhi ng malubhang masamang epekto. Karaniwan, ang pangkasalukuyan na gamot na ito ay maaring magsanhi ng pagtuyo ng labi; tawagan ang iyong doktor kung sakali ito ay manatili o lumala. Mas bihira, ngunit ang seryosong epekto ay kinabibilangan ng: iritasyon sa balat o hapdi, lubos na pagtubo ng buhok, pagnipis ng balat o pagkawala ng kulay, tagihawat, stretch marks, hair bumps (folliculitis). Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humanap ng agarang tulong medikal. Bihira ngunit seryoso ang isang reaksyong alerdyi, ngunit kumuha ng panganagalagang medikal kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas: pantal, pangangati, hirap sa paghinga, malubhang pagkahilo, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila o mukha o makating pantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot ay ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi dito, o kung ikaw ay may iba pang alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng gamot at ikaw ay may iba pang sakit, lalo na:tuberculosis sa balat, nakakahawang balat, o impeksyon sa mata katulad ng herpes, o bulutong, problema sa sistema ng depensa ng katawan, o mahinang daloy ng dugo. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. Ang Topic Form HC ay para sa pangkasalukuyan na paggamit lamang. ...