Bicitra


ALZA | Bicitra (Medication)


Desc:

Ang Bicitra/citric acid at sodium citrate ay parehong mga ahente ng alkalinizing na binabawasan ang pagiging asidik ng ihi. Ang kumbinasyon ng sitrikong asido at sitrikong sodium ay ginagamit upang maiwasan ang gout o kidney stones, o metabolic acidosis sa mga taong may mga problema sa bato. Ang ihi na hindi gaanong asidik ay tumutulong sa mga bato na mapupuksa ang uric acid, na tumutulong upang maiwasan ang gout at ilang mga uri ng mga kidney stone (urate). Ang gamot na ito ay maaari ring maiwasan at gamutin ang ilang mga problema sa metaboliko (acidosis) na dulot ng sakit sa bato. Ang sitrikong asido at sitrikong asin (na naglalaman ng potasa at sodium) ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang urinary alkalinizer. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ay maaaring mangyari pagkatapos ng pagkuha ng gamot na ito tulad ng:pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, at sakit sa tiyan. Ang paghahalo ng gamot sa tubig o juice, pag-inom nito pagkatapos kumain, at pag-inom ng mas maraming likido ay makakatulong na maiwasan ang mga masamang epekto. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpatuloy o lumala, agad na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi karaniwan ngunit malubhang epekto ay nangyayari:pamamaga ng mga kamay / bukung-bukong / paa, pangingilabot / pamamanhid ng mga kamay / paa, kahinaan. Konsultahin kaagad ang iyong doktor kung may alinman sa mga bihira ngunit napaka-seryosong mga epekto ang nangyari :Mabilis/mabagal/hindi regular na tibok ng puso, mga pagbabago sa kaisipan/kalooban (halimbawa, pagkalito, kawalan ng pakiramdam), spasms ng kalamnan, seizures. Isang napaka-seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang pagkabigo sa bato, malubhang pinsala sa puso (tulad ng mula sa naunang pag-atake sa puso), Addison’s disease (isang sakit sa glandulang adrenal), mataas na antas ng potasa sa iyong dugo (hyperkalemia), o kung malubha kang kulang sa tubig o may heat cramp. Bago ka kumuha ng sitrikong asido at sitrikong sodium, sabihin sa iyong doktor ang lahat ng iyong mga medikal na kondisyon, lalo na ang sakit sa bato, sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, isang kasaysayan ng pag-atake sa puso, mga problema sa ihi, pamamaga (edema), o talamak na pagtatae (tulad ng ulcerative colitis, Crohn’s disease). Sabihin din sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iba pang mga gamot na ginagamit mo, kabilang ang mga over-the-counter na gamot at mga remedyo sa bahay. Ang sitrikong asido at sitrikong sodium ay dapat inumin pagkatapos kumain upang maiwasan ang mga epekto sa tiyan o bituka. Ang gamot na likido ay dapat ihalo sa tubig o juice. Uminom ng maraming likido habang umiinom ka ng sitrikong asido at sitrikong sodium. Ang iyong paggamot ay maaaring magsama ng isang espesyal na diyeta. Dapat kang maging pamilyar sa listahan ng mga pagkaing dapat mong kainin o iwasan upang makontrol ang iyong kondisyon. Iwasan ang paggamit ng mga antacids nang walang payo ng iyong doktor, kabilang ang baking soda sa sambahayan (sodium bikarbonate). Ang mga antacids na naglalaman ng aluminyo o sodium ay maaaring mai-ugnay sa sitrikong asido at sitrikong sodium, na nagiging sanhi ng isang malubhang kawalan ng timbang ng electrolyte o toxicity ng aluminyo. Iwasan ang pagkain ng mga pagkaing mataas sa asin, o paggamit ng labis na asin sa iyong pagkain. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...