Tridesilon


Bayer Schering Pharma AG | Tridesilon (Medication)


Desc:

Ang Tridesilon / desonide ay ginagamit upang gamutin ang iba't ibang mga kondisyon sa balat (hal. , Eksema, dermatitis, alerdyi, pantal). Binabawasan nito ang pamamaga, pangangati at pamumula na maaaring mangyari sa mga ganitong uri ng kundisyon. Magpahid ng isang manipis na patong ng gamot sa apektadong lugar at dahan-dahang ihaplos sa balat, karaniwang 2-3 beses araw-araw, o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Kung gumagamit ng dyel, ipahid ang dyel karaniwang 2 beses lamang araw-araw. Huwag magbenda, balutin, o takpan ang parte maliban kung ipinayo ng iyong doktor. Kung ginamit sa parteng nilalagayan ng lampin sa isang sanggol, huwag gumamit ng masikip na mga lampin o plastik na pantalon. ...

Side Effect:

Ang hapdi, pagkasunog, pangangati, pagkairita, pagkatuyo, o pamumula ay maaaring mangyari kapag unang ipinahid sa balat. Ito ay dapat mawala sa loob ng ilang araw habang umaayon ang iyong katawan sa gamot. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay manatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ay naganap: mga marka ng pagkabanat, pagnipis / pagbabago ng kulay ng balat, akne, labis na pagtubo ng buhok, mga bukol ng buhok (folliculitis). Ang mga impeksyon sa balat ay maaaring maging mas malala kapag gumagamit ng gamot na ito. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung ang pamumula, pamamaga o pangangati ay hindi nawala. Napakabihira na magkaroon ng reaksyon sa alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyon sa alerdyi, kasama ang: pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Tridesilon sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may alerdyi dito; o sa iba pang mga corticosteroid (hal. , hydrocortisone, prednisone); o kung mayroon kang anumang iba pang alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyon sa alerdyi o iba pang mga problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa iba pang mga detalye. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: mahinang sirkulasyon ng dugo, diyabetis, mga problema sa sistemang immuno, iba pang mga kondisyon sa balat (hal. , Rosacea, perioral dermatitis). Huwag gamitin kung mayroong impeksyon o sugat sa parteng gagamutin. Ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. Talakayin ang mga panganib at benepisyo sa iyong doktor. ...