Vortex


Unisource Canada | Vortex (Medication)


Desc:

Vortex/guaifenesin at hydrocodone ay ginagamit sa paggamot ng ubo at bawasn ang pagsikip ng dibdib nadahilan ng karaniwang sipon, trangkaso, o mga alerdyi. ...

Side Effect:

Humingi ng medikal na tulong pag may emergency kung meron kang alinmang palatandaan ng alerdyik reaksyon: pantal; hirap huminga, pamamaga sa mukha, labi, dila ,o lalamunan. Ihinto ang paggamit ng gamot na nito at tawagan kaagad ang doktor mo kung meron kang malubhang epekto tulad ng: mabagal na pagtibok ng puso,mamabaw na paghinga, pakiramdam na parang mahimatay, takot, hindi pangkaraniwang pag-iisip o pgkaiba ng mga kilos (kombulsyon);o pag-ihi ng mas mababa kaysa dati o hindi talaga. Ang hindi gaano ka seryosong mga epekto maaaring kabilang ang : pagkahilo, pag-aantok, pagduwal, pagsusuka,pagsakit ng tiyan, malabong paningin, paninigas ng dumi, tuyong bibig; pinagpapawisan. ...

Precaution:

Bago inumin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung meron kang: sakit sa atay; hika; problema sa pag-ihi; pinalaking prosteyt; sakit sa thyroid; mga seizure o epilepsy; sakit sa apdo, pinsala sa ulo, o Addison na sakit. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi advisable na gamitin ang gamot na ito nang wlang payo ng doktor. ...