Xgeva


Amgen | Xgeva (Medication)


Desc:

Ang Xgeva/denosumab ay isang monoclonal antibody. Ang mga monoclonal antibodies ay ginawa upang puksain ang mga natatanging selula sa katawan. Maaari itong makatulong sa pangangalaga ng malulusog na selula mula sa pagkasira. Ang Xgeva ay ginagamit para mapigilan ang pagkasira ng buto at iba pang problema sa buto na may mga bukol na maaaring kumalat sa iba pang mga buto. Ang Xgeva ay hindi para sa mga taong nakakaranas ng maraming myeloma (kanser sa bone marrow). ...

Side Effect:

Nakaranas ng pagkawala o pagbawas ng buto sa panga ang ilang mga nakainom ng ng Xgeva. Ang ilang mga sintomas ay pananakit ng panga, pamamaga, pamamanhid, panlalagas ng mga ngipin, impeksyon sa bagang, o mabagal ng paghilom ng bagang matapos sakaling magkasugat ito. Maaari kang magkaroon ng osteonecrosis sa panga kung mayroon kang kanser o ginamot ka sa pamamagitan ng chemotherapy, radiation, o streoids. Ang iba pang mga kondisyong kaugnay ng osteonecrosis sa panga ay pagbabara ng dugo, anemia (mababang bilang ng pulang selula ng dugo), at iba pang problema sa ngipin. ...

Precaution:

Hindi ka dapat tumanggap ng Xgeva kung ikaw ay hindi hiyang sa denosumab, o kung ikaw ay may mababang kalsyum sa iyong dugong (hypocalcemia). Bago ka tumanggap ng Xgeva, sabihin muna sa iyong doktor kung may sakit ka sa bato o kung ikaw ay nagda-dialysis. Hindi inirerekumenda ang gamot na ito sa mga nagbubuntis at nagpapasuso nang walang pahintulot ng doktor. ...