Xibrom


ISTA Pharmaceuticals | Xibrom (Medication)


Desc:

Ang Xibrom/promfenac, ay isang non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtigil sa paggawa ng prostaglandin, isang sangkap na sanhi ng pamamaga (pamumula, pamamaga, pangangati). Ang Xibrom ay ipina-patak sa mata at ginagamit upang tratuhin ang pananakit at pamamaga ng mata sa mga pasyente na kamakailan lamang ay sumailalim sa operasyon upang alisin ang mga katarata. Magagamit lamang ang gamot na ito kung mayroong reseta ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kumuha ng agarang tulong medikal kung mayroon ka ng alinman sa mga palatandaan ng isang allergic reaction sa Xibrom, tulad ng: pantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Itigil ang paggamit ng gamot na ito at ipaalam kaagad sa iyong doktor kung makaranas ka ng malubhang side-effect tulad ng: anumang pagbabago sa iyong paningin, mabagal na paggaling pagkatapos ng operasyon sa iyong mata, pamumula ng mata o pagdurugo, pananakit o pamamaga ng mata, nadagdagan ang pagiging sensitibo sa ilaw, pakiramdam na parang may maliit na bagat sa iyong mata; o matinding paghihirap sa mata, pagtaas ng luha, pag-crust o drainage. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang Xibrom kung ikaw ay allergic sa bromfenac. Bago gamitin ang Xibrom, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang hika, diyabetes, sakit sa buto, dry eye syndrome, karamdaman sa pagdudugo, kung mayroon kang higit sa isang operasyon sa mata kamakailan lamang, o kung mayroon kang allergy sa sulfites, aspirin, o iba pang non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Ang paggamit ng isang steroid eye drop sa mahabang panahon ay maaaring makadagdag sa iyong panganib na makaranas ng malubhang side-effect na maaaring makapinsala sa iyong paningin. Itigil ang paggamit ng Xibrom at tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang anumang pagbabago sa iyong paningin, pamumula ng mata o pagdurugo, pananakit o pamamaga ng mata, matinding paghihirap sa mata, pagtaas ng luha, pagiging mas-sensitibo sa ilaw, pakiramdam na may maliit na bagay sa iyong mata, o mabagal na paggaling pagkatapos ng iyong operasyon sa mata. Huwag gamitin ang gamot na ito habang nakasuot ng mga contact lens. ...