Pentosan Polysulfate


Janssen Pharmaceutica | Pentosan Polysulfate (Medication)


Desc:

Ang Pentosan Polysulfate ay ginagamit sa paggamot sa sakit at sa kakulangan ng ginhawa mula sa isang karamdaman sa pantog (interstitial cystitis). Isa rin itong mahina na blood thinner na maaaring makadagdag sa peligro ng pasa /pagdurugo (dumudugong ilong /gilagid). ...

Side Effect:

Ang isang seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira lamang. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung mararanasan mo ang mga sintomas ng isang seryosong reaksyon sa alerdyi, tulad ng: pantal, pangangati /pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malaman ngunit malubhang epekto ay nangyari: hindi pangkaraniwang pasa /pagdurugo (dugo sa dumi ng tao), pagbabago sa pag-iisip /kalooban, heartburn, kakulangan sa ginhawa kapag lumulunok. Pagtatae, pagkawala ng buhok, pagduduwal, sakit ng ulo, sakit sa sikmura, o sakit ng tiyan ay maaaring mangyari.

...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na kung: may karamdaman sa pagdurugo (Hemophilia, thrombositopenia), karamdaman sa daluyan ng dugo (Aneurysm), sakit sa atay, karamdaman sa lapay, mga karamdaman sa tiyan /bituka (ulser sa tiyan, polyps, diverticula). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...