Sodium ferric gluconate


Sanofi-Aventis | Sodium ferric gluconate (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito’y ginagamit para gamutin o maiwasan ang pagbaba ng antas ng dugo ng iron sa mga pasyenteng maroong hemodialysis na tumatanggap din ng gamot para tumaas ang bilang ng kanilang mga pulang selula ng dugo (erythropoietin). Ang iron ay isang napakahalagang mineral na ginagamit sa mga pulang selula ng dugo paara makapagdala ng oxygen sa buong katawan. Bago ibigay ang iniresetang dosis, bibigyan ka muna ng isang mababang dosis na pagsubok ng gamot na ito para suriin ang mga posibleng epekto o reaksyon ng alerdyi. Nararapat na kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko para sa ibang mga impormasyon. Ang gamot na ito’y ibinibigay sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng dahan-dahan sa isang ugat o kaya sa iyong linya ng pag-dialysis. Nararapat na sundin ang mga panuto na inilagay ng gumawa ng produkto para sa pag-iniksyon dahil ang mabilis na pagbibigay ng gamot na ito ay posibleng dagdagan ng peligro na magkaroon ng mga epekto. ...

Side Effect:

Pagduduwal, pamumula, pananakit ng ulo, pagtatae, pamumulikat, o kakulangan sa ginhawa sa lugar ng pag-iiniksyon. Kung sakali na ang alinman sa mga nasabing mga epektong ito’y mananatili o ito ay lumala, nararapat na sabihin kaagad ito sa iyong doktor o parmasyutiko. Nararapat na tandaan na inireseta ng iyong doktor ang gamot na ito dahil hinusgahan niya na ang iyong pakinabang ng gamot na ito ay tiyak na mas malaki kumpara sa mga peligro ng mga epekto. Karamihan sa mga taong gumagamit ng gamot na ito’y walang malubhang epekto. Nararapat na sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ang anuman sa mga bihira pero malulubhang epekto ay nangyari: pagkahilo/gaan ng ulo, sakit ng kalamnan (lalo na sa ibabang likod/pigi/binti), pagkibot ng mga kamay/paa, hindi normal na kahinaan, pagsusuka. Ang isang napaka-lubhang reaksyong alerdyi sa gamot na ito’y malamang na hindi mangyari, pero nararapat nahumingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na mangyari ito. Ang mga simtomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi ay maaaring kasama ang sumusunod: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o kung sakali na mayroon kang iba pang mga alerdyi. Tandaan na bago gamitin ang gamot na ito, nararapat na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na kung sakali na may kasaysayan ka ng: mababang presyon ng dugo, ilang mga metabolic disorder (hal. , hemochromatosis, hemosiderosis), nakaraang reaksyon sa iron dextran injection. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito sa mga bagong silang na sanggol. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat na sabihin sa iyong doktor o tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan ng lahat ng mga de-resetang at walang resetang gamot/produktong herbal na maaari mong gamitin, lalo na kung ika’y mayroong: mga iron supplement na iniinom gamit ang bibig. ...