Azelaic acid


Beximco Pharmaceuticals Ltd | Azelaic acid (Medication)


Desc:

Ang Azelaic acid gel ay ginagamit upang alisin ang mga bukol, sugat, at pamamagang sanhi ng rosacea (isang sakit sa balat na nagsasanhi ng pamumula at mga tigyawat sa mukha). Ang Azelaic acid cream ay ginagamit upang gamutin ang akne. Ang Azelaic acid ay nasa isang klase ng mga medikasyong tinatawag na dicarboxylic acids. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpatay sa mga bakteryang hinahawaan ang napakaliit na butas sa balat at sa pamamagitan ng pagpapababa sa produksyon ng keratin, isang natural na substansya na pwedeng magresulta sa pagkakaroon ng akne. Ang paraan kung paano gumagawa ang Azelaic acid ay hindi tiyak. ...

Side Effect:

Ang mga seryosong epekto ay hindi malamang na mangyari. Kung ang reaksyong alerdyi – pagkakapos ng hininga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng labi, mukha, o dila; o pamamantal ay mangyari, kumuha ng agarang medikal na tulong. Habang ginagamit ang Azelaic acid, ang pagsusunog, init, pagkirot, pagtusok-tusok, pamumula, panunuyo, pamamalat, o iritasyon ay pwedeng mangyari. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga alinman sa mga sumusunod na kondisyon: hika, nauuulit ng episodyo ng cold sores o fever blisters (oral herpes). ...