Bacillus Calmette and Guérin (BCG)


Vion Pharmaceuticals, Inc. | Bacillus Calmette and Guérin (BCG) (Medication)


Desc:

Ang kumbinasyong Bacillus Calmette at Guérin (BCG) ay naglalaman ng mga live na bakterya na humina upang mabawasan ang tsansa na magdulot ng isang karamdaman. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang cancer sa pantog na naisalokal at maiwasan itong bumalik. Ang Bacillus Calmette at Guérin ay direkta na tinuturok sa pantog, kung saan nagiging sanhi ito ng pamamaga at pinatataas ang mga puting selula ng dugo na kilala bilang natural na mga selula na pumapatay na gumagana sa pamamagitan ng pagsira ng mga sellula tulad ng mga selula sa tumor sa pantog. Ang gamot na ito ay ibinibigay sa pantog sa pamamagitan ng isang tubo (catheter), karaniwang isang beses bawat linggo sa 6 na linggo, at pagkatapos ay bibigyan tuwing 3 hanggang 6 na buwan hanggang sa 2 taon, o ayon sa direksyon ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Mas malamang, ang kumbinasyong Bacillus Calmette at Guérin ay maaaring maging sanhi ng:banayad na pagduduwal, sakit sa tiyan, o pagkawala ng gana; banayad na sakit sa pantog o sa singit; pagtagas ng ihi o kawalan ng pagpipigil; pagtatae, tibi; sakit ng ulo; banayad na pantal sa balat; pagkahilo, pakiramdam ng pagkapagod; o mga particle ng tisyu sa iyong ihi (hindi dugo). Karamihan sa mga bihirang ngunit malubhang epekto ay kasama ng:isang reaksiyong alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; lagnat, panginginig, ubo, sakit sa katawan, sakit sa kasukasuan, kahinaan, pagsusuka, o iba pang mga sintomas ng trangkaso; pagduduwal, pagsusuka, sakit sa tiyan, paninilaw (pagdidilim ng iyong balat o mga mata); sakit o nasusunog kapag umihi ka; mahirap pag-ihi; mas madalas o kagyat na pag-ihi; dugo sa iyong ihi, sakit sa mas mababang likod; sakit o pamamaga sa iyong mga testicle; madaling magkapasa o pagdurugo; sakit sa mata, pamumula, pagtutubig, matinding pagkasunog o pangangati; o mga pagbabago sa paningin, nadagdagan ang pagiging sensitibo sa ilaw. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyik dito, sa ibang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:mga problema sa immune system - HIV, ilang mga kanser tulad ng lukemya o lymphoma, paggamot sa radyasyon, kasalukuyang impeksyon o lagnat tulad ng impeksyon sa pantog, aktibong tuberculosis, pinsala o pamamaraan sa pantog sa loob ng huling 7 araw tulad ng catheterization, biopsy, o mga palatandaan ng madugong ihi. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...