Betamethasone and calcipotriene


Taro Pharmaceeuticals | Betamethasone and calcipotriene (Medication)


Desc:

Ang kumbinasyon ng Betamethasone at calcipotriene ay ginagamit upang mabawasan ang pamumula, pampalapot, at scaling ng balat na nangyayari sa isang kondisyon ng balat na tinatawag na psoriasis. Ang Betamethasone ay isang topical corticosteroid na gamot na gumagana sa pamamagitan ng pagbawas ng pamamaga, pamumula, at pangangati at paghahadlang sa mga daluyan ng dugo. Ang Calcipotriene ay isang anyo ng bitamina D na gumagana sa pamamagitan ng pagbagal ng rate ng pagpaparami ng selula ng balat. Ang Betamethasone at calcipotriene ay para lamang sa topical, iwasan mailapat sa mga mata, bibig, butas ng ilong. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto na maaaring maging sanhi ng kumbinasyon ng gamot na ito ay:nasusunog o banayad na pangangati; pula o scaly rash; namamaga na mga follicle ng buhok; o mga pagbabago sa kulay ng mga lugar na ginagamot sa balat. Kung mayroon man sa mga ito na nagpatuloy o lumala, tumawag sa iyong doktor. Ang mas malubhang salungat na reaksyon ay kabilang ang:isang alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; malubhang pangangati ng balat sa mga ginagamot na lugar; pinalalang mga sintomas o walang pagpapabuti sa soryasis; pus, pamamaga, pamumula, paglala ng pangangati, o iba pang mga palatandaan ng impeksyon sa balat; pagkalito, pagkauhaw, labis na pagkapagod, pagkawala ng gana, pagbaba ng timbang; kakulangan sa adrenal - pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana, pagod, paghihirap sa paghinga, sakit sa kasukasuan/kalamnan, pagkahilo, pagkahimatay; Cushing syndrome - pagtaas ng timbang, lalo na sa iyong mukha, pagnipis ng kalamnan sa iyong mga braso o binti, madaling magkapasa, pagnipis ng balat, acne, pagdagdag ng buhok sa mukha, pag-itim ng balat; o hyperglycemia - nadagdagan ang pag-ihi at pagkauhaw, pagduduwal, pagsusuka. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:mababa o mataas na antas ng calcium sa iyong dugo; sakit sa atay o bato; malubhang anyo ng soryasis tulad ng pus, pagbabalat ng balat, o malubhang pamumula; o impeksyon sa balat. Ang Betamethasone at calcipotriene ay maaaring gawin kang mas sensitibo sa araw, samakatuwid iwasan ang pagkakalantad sa araw o sunlamp, sunbaths, gumamit ng sunscreen at proteksiyon na damit kapag nasa labas. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...